Zahradní kolonie Lesní Čtvrt

zpět

Zahradní kolonie Lesní Čtvrt

Základní informace

Rok: 
1940
Architekt: 
Drofa, Florián, Adamec, Kubečka

Zahradní kolonie domků Lesní čtvrť - poslední velká dělnická kolonie, která byla vystavěna v průběhu válečných 40. let, jako pokračování kolonie Díly. Ve značně nepřístupném terénu se musela vykácet i část lesa. Výstavba Lesní čtvrti byla pojata jako experimentální a proto bylo postupně vybráno několik typů domků od různých architektů .

Bylo použito dvojdomků s rovnou ( Drofa, Kubečka) i šikmou střechou (Florián, Adamec) a materiály fasád i okeních výplní se značně různily. I domky s šikmou střechou měly dva typy lišící se v kubatuře domu.

Velmi zajímavý je jedinný exemplář půldomku s gárážemi ( snímky souboru 19,20), byť použe jedna polovina domu zůstala zachována.Taktéž se experimentovalo s novými panelovými metodami (Kubečka, Drofa) a tak zde vznikly i první montované domky z panelů.

Zajímavým počinem je jistě i typ jednodomku se šikmou střechou od M.Drofy (s lehce vesnickým charakterem), který byl posléze, jako ostatně skoro všechny použité typy domků použit při budování baťovských kolonií ve světě.

Lesní čtvrt sice nedosáhla vnitřní jednotnosti předchozích baťovských kolonií ovšem použitím různých typů domků (které byly posléze stavěny i v baťovských satelitech po celém světě) byla velmi unikátní. Dnes bohužel je velká část domů značně narušena pozdějšími přestavbami (čtvrt není již památkově chráněna), což je jistě velká škoda.

Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt
Zahradní kolonie Lesní Čtvrt

zpět

Komentáře

Čtvrť sice není památkově chráněna, ale v těch domech bydlí lidé a od dnešního standardu moderního bydlení jsou tyto domky hodně vzdáleny. Nevím, komu z vás, páni architekti, by se chtělo bydlet ve skanzenu. Každá mince má dvě strany a určitá regulace by asi byla vhodná. Pokud ale platíte rekonstrukci vlastního domu, chcete si ji udělat podle svého a nemáte zájem na tom, aby vám do toho někdo mluvil.

Máte rozhodně pravdu (..a to já nejsem žádné architekt), že každá mince má dvě strany....a velmi dobře rozumím problémům lidí, kteří jsou postaveni před problém rekonstrukce památkově chráněného domu, povětšinou dnes nevyhovujícímu standardům bydlení. Zejména pokud jde o občany, nemající neomezené prostředky...a také vím... město Vám nic nepřispěje. Nicméně v otázce rekonstrukcí, týkajících se historicky unikátních celků, jsem lehce na straně památkářů! ...a to mi vůbec nevadí různé přístavby či rozšíření, pokud se rekonstrukce alespoň symbolicky snaží zachovat původní podobu domu (a že těch výborných příkladů třeba na Lesní čtvrti je!!....
nicméně zcela zásadně jsem proti brutálním necitlivým přestavbám, bez ohledu na charakteristický ráz stavby i okolí....
jako bezprecedentní příklad uvádím například totální zničení Bártovy vily na ateliérech (možná ne úplně světoborné, ale přece památky) - na kterou nový vlastník napasoval možná moderní, leč dnes zcela tuctovou přestavbu(jakých lze najít stovky v novodobých satelitech)- původní podobu zcela zničil....
A má-li nám do rekonstrukce staveb kdo co kecat?... možná mi dovolte v této souvislosti třeba lehce kacířský názor.."Má-li kupec objektu dostatek prostředků na pořízení památkově cenného objektu, mohl by mít i dostatek prostředků na to jej citlivě (samozřejmě podle svých představ)zrekonstruovat...ale pokud nemá žádné architektonické aspirace a touží po perníkové chaloupce či jiné vlastní post-moderně?...volných pozemků na samotách a sateliech je přece ještě stále dost......m.válek