Vzdělávací komplex UTB

zpět

Vzdělávací komplex UTB

Základní informace

Architekt: 
Eva Jiřičná

Vzdělávací komplex UTB je navržen jako stavba o dvou rovnoběžných traktech spojených středovou přízemní částí. Obě křídla budovy respektují půdorysnou stopu budov škol stojících za nimi. Objekt bude mít 2 podzemní podlaží; trakty budou šestipodlažní. Hlavní vstup do objektu bude ze severu od zastávky MHD do přízemní centrální části budovy. Opláštění budovy bude provedeno z režných cihelných obkladových prvků.

Zastavěná plocha: 2861 m2
Užitná plocha celkem: 13034 m2

Autorem architektonického návrhu budovy je prof. Ing. arch. Eva Jiřičná ze společnosti AI Design, s. r. o.

Vzdělávací komplex UTB
Vzdělávací komplex UTB

zpět