Vladimír Karfík

Vladimír Karfík

Narozen:   26. 10. 1901 - Idrija (Slovinsko)

Zemřel:      6. 6. 1996 - Brno

 

Vladimír Karfík se narodil dne 26. 10. 1901 v Idriji což je město na území dnešního Slovinska v rodině českého lékaře, který zde půsbil jako lékař ve rtuťových dolech. Jeho matka poměrně brzy zemřela a otec se se synem v roce 1904  stěhuje do Prahy. V Praze mladý Karfík vychodil reálku a poté vystudoval architekturu na pražské technice (1919-24) a učil se rovněž u Jana Kotěry na Akademii výtvarných umění.  V letech 1925-26 se dostal do Paříže kde pracuje v ateliéru LeCorbusiera. V letech 1927-29 se mu podařilo na inzerát vycestovat do Ameriky, kde projektoval zejména v ateliéru u F.L.Wrighta v Taliesin East a Taliesin West. Tříletý pracovní pobyt v USA ovlivnil jeho další tvorbu. Následně odchází do Chicaga kde se poprvé ožení. Shodou náhod přijíždí v té době do Chicaga J.A.Baťa a mladému architektovi se naskytne možnost práce v rozvíjejícím se Baťově Zlíně.

Roku 1930 nastupuje jako vedoucí projektového oddělení Baťových závodů ve Zlíně, kde působí mnoho výborných architektů - mimo jiné F.L.Gahura, A.Vítek, M.Lorenc. Prvním Karfíkovým zadáním byl projekty obchodních domů - Domu Služby v Brně (1930, nerealizováno v původních návrzích mrakodrapu), mimo jiné v Liberci a v Bratislavě , kde rovněž navrhnul kostel v Petržalce (1930). Ve Zlíně se uvedl na projektu hotelu Společenský dům (1932) (což také vedlo k rozkmotření s ostatními architekty Lorencem a Gahurou).Dále následovaly Tělocvična a Shromažďovací aula (1932),  školní  areály, Filmové ateliéry (1935), koupaliště (1934), společenské centrum Díly s víceúčelovým sálem  "Malá scéna" (1936) .

Mimo práci ve Zlíně se významně podílí na tvorbě plánu satelitních městeček tzv "malých Zlínů" v zahraničí - East Tilbury v Británii, Belcamb v USA i doma ve Zruči n. Sázavou či Batizovcích (Svit) na Slovensku. V přilehlých Otrokovicích Vladimír Karfík od poloviny třicátých let podílel několika stavbami: dvěma školami (1935 a 1937), Společenským domem (1936), domem obchodním (1936), činžovním bytovým domem (1937), koupalištěm (1938) a  letiště v letech 1935 - 1939. Významnou měrou se V.Karfík věnoval také návrhům typových domků pro vedoucí pracovníky (Nivy, Kudlov, nebo např. typ Ríša I-III.) a roku 1935 kdy byla firmou vyhlášena mezinárodní soutěž (za účasti samotného Le Corbisiuera) na návrh nového typu domku, přhlásil i svůj návrh. Zcela výjimečné přiležitosti se mu dostalo při realizaci velkorysých vil vedoucích pracovníků postavených před válkou 1939-41- D.Čipery, H.Vavrečky, F.Maloty, J.Hlavničky - ale méně okázalých vilek pánů Zavrtálka, Rojty, Gerbece a jiných. Zcela jedinečnou je i stavba Evangelického kostela z roku 1936. Jako vrchol Karfíkovy tvorby je potom jednoznačně zlínská administrativní budova firmy Baťa - tzv "Jednadvacítka - mrakodrap"-   dokončená roku 1938.

 

Po válce se Karfík ve Zlíně podílí ještě na výstavbě prvních bytových domů "Fučíkova čtvrt" s architektem V.Kubečkou se kterým rovněž narhli budovu Lidové správy (1950). Poslední ralizací jsou pak Zimní lázně (1950).

Od roku 1946 začal vyučovat na Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě. Současně stále projektuje a narhuje stavby.  Roku 1971 se stává vědeckým pracovníkem URBIONu v Bratislavě. V letech 1979-83 působí jako profesor na technické univerzitě na Maltě, kde se mu také podařilo realizovat několik staveb. Po návratu domů žil nadále v Brně. Roku byl 1985 jmenován čestným členem AIA (American Institute of Architects). V roce 1991 obdržel čestné občanství Brna a Bratislavy, a rovněž získává čestné doktoráty na fakultách architektury v Praze a Bratislavě. Umírá 6. 6. 1996 v Brně.