Vilová čtvrť na Lazech

zpět

Vilová čtvrť na Lazech

Vilová čtvť na Lazech - na konci 30-tých let dvacátého století započala výstavba dle nově vypracovaného urbanistického plánu na kopci nad Zlínem, v části dnes zvané Lazy, na jehož vrchu tvoří dominantu Malotova vila.

Postupně byly během války podél rozbíhajících se ulic vystavěny poměrně velkorysé, vesměs funkcionalistické vilové objekty. Dodnes patří k tomu nejlepšímu co bylo v té době ve Zlíně postaveno. V zástavbě lze vypozorovat jednotné funkcionalistické prvky, svedčící o často jednotných návrzích stejných stavitelů a stavitelských firem. Autoři nejsou až na výjimky známi. Po druhé světové válce k dalšímu pokračování výstavby vilových objektů již nedošlo.

 V 50-tých letech (1954), byly volné plochy na tomto uzemí dosti násilně, ale ne úplně špatně, osázeny výstavbou omítaných "dvouletek" (jako součást výstavby socialisticky - realistického sídliště Kamenná).

Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech
Vilová čtvrť na Lazech

zpět