Tomášov - elitní učiliště

zpět

Tomášov - elitní učiliště

Základní informace

Rok: 
1938
Architekt: 
Miroslav Drofa
Architekt: 
Vladimír Karfík

Tomášov - elitní učiliště baťovské mládeže. Tomášov byl postaven v roce 1938, autorem byl Vladimír Karfík. Jelikož Baťa se držel hesla "Chceme-li mít schopných spolupracovníků musíme si je vychovat", fungovala ve Zlíně Baťova škola práce (BŠP), kam přicházeli mladí lidé ve věku 14 let.   Studium bylo velmi tvrdé s přísným režimem. Baťa do školy přijímal mladé muže a ženy, protože chtěl své pracovníky vychovávat od základu. Po přijetí se student nazývaný "mladý muž" či "mladá žena" nastěhoval do internátu, kam si mohl vzít jen určité množství šatstva. Na všechno ostatní si mladí lidé museli vydělat. Po celou směnu student pracoval v továrně a po skončení práce následovalo další tříhodinové studium. Pro jeho náročnost téměř polovina studentů BŠP nedokončila. Baťova škola práce byla založena v roce 1925. Do roku 1940 vychovala na 4 280 žáků. Ve druhé polovině 30.let, přesto začali firmě Baťa scházet mladí muži, kteří by byli schopni zastávat ty nejvyšší ředitelské posty ve firemních filiálkách po celém světě. Proto se začal budovat nadstandardní stupeň výchovy v ústavu pojmenovaném Tomášov na počest zakladatele (později byl vybudován Miladov pro ženy). Jeho nejlepší studenti, elita žáků BŠP se nazývali Tomášovci. Tomášovci byli připravováni pro vedoucí pozice v moderním hospodaření podniku po celém světě.  Při společných studiích museli chodit v oblecích a cylindrech. Ve škole se učili mimo jiné cizím jazykům, společenskému vystupování a společenské komunikaci. Slavnostní oblek odkládali jen do továrny, protože přes den pracovali. Do práce tedy museli chodit v žaketu, bílých vestách, s cylindry a rukavicemi. V továrně se převlékali. Jejich vychovatelé byli odborníci s vysokým vzděláním. Na zdech továrny a Tomášova bylo možno číst hesla jako: "Buďme první, buďme vítězi", "Boj je otcem všeho", "Den má 86 400 vteřin", "Nebojme se ran", "Nebuďme ze skla, buďme z ocele", "Pomozme si sami", "Silní milují život", "V rychlosti je síla".

Další osud Tomášova – v roce 1945, po znárodnění podniku se tato budova stala součástí n.p. Svit a začala sloužit jako nemocnice.  V roce 1954 vznikla přístavba nového pavilonu od architekta Miroslava Drofy, jak to tehdy bylo zvykem, ve stylu sorely. Tomášov se stal interním oddělením. V další fázi zde bylo oddělení neurologické, interní, gynekologické a později léčebna dlouhodobě nemocných.

Dnes slouží objekt jako klinika Reprodukční medicíny.

Tomášov - elitní učiliště
Tomášov - elitní učiliště
Tomášov - elitní učiliště
Tomášov - elitní učiliště
Tomášov - elitní učiliště
Tomášov - elitní učiliště
Tomášov - elitní učiliště
Tomášov - elitní učiliště
Tomášov - elitní učiliště
Tomášov - elitní učiliště

zpět