Tenisové centrum Vršava

zpět

Tenisové centrum Vršava

Základní informace

Rok: 
1998
Architekt: 
Milan Kužela

V devadesátých letech se sportovní centra postupně přesunula do volných prostor na Vršavě podél výpadovky na Kostelec. Kromě fotbalového centra bylo zde rovněž vystavěno tenisové centrum s dvorci i krytou halou dle návrhu M.Kužely. Dnes je hala již ve zdvojené podobě.

Myšlenka sportovišť na Januštici se začala realizovat již za Bati, kdy zde bylo vybudováno fotbalové hřiště, venkovní bazén a tenisové dvoce  - a tak v podstatě v došlo k završení tohoto plánu.

Tenisové centrum Vršava
Tenisové centrum Vršava

zpět