Svobodárny

zpět

Svobodárny

Svobodárny  - ve 20. letech minulého století začaly do Zlína proudit stovky mladých lidí, kteří nacházeli uplatnění v závodech Baťových továren. Tyto lidi bylo postupně třeba nějak ubytovat, aby nemuseli denně dojíždět z okolních obcí.

Na začátku 20. let započala výstavba dělnických kolonií s typickými cihlovými domky. Součástí kolinií byly také tzv. "Svobodárny" pro mladé svobodné zaměstnance.

První prototyp svobodárny byl postaven na Letné (dnes pod Barli obr. č. 1).

Další již početná skupina svobodáren (jednoduchého typu) byla postavena na přelomu 20. a 30. let na východním konci čtvrti Letná směrem k dnešnímu zimnímu stadionu.

Později se firma zaměřila spíše na budování velkokapacitních Internátů, kdy jich vznikl celý prospekt dle návrhu F.L.Gahury.

O deset let později kolem roku 1936, při výstavbě Kulturního a společenského centra Díly (Malá scéna) ,byl nový soubor doplněn o čtveřici modernějších svobodáren, ideálně zakomponovaných do svažitého terénu. Dvě vrchní současně s Malou scénou, dvě spodní na konci 30. let.

Stejný typ svobodáren (jako první vrchní dvě), byl také hojně využit při výstavbě Baťova (nedalekých Otrokovic).

Během 40. let byly na Obecinách podél hlavní třídy vystavěny tři svobodárny (svobodárny pro nemocniční sestry), vycházející z osvědčených typů ubytoven od M.Drofy (stavěné také v Zruči nad Sázavou, či maďarském Martfü ve 40. letech). Ve Zlíně je u nich podepsán J.Voženílek.

Svobodárny
Svobodárny
Svobodárny
Svobodárny
Svobodárny
Svobodárny
Svobodárny
Svobodárny
Svobodárny
Svobodárny
Svobodárny
Svobodárny
Svobodárny
Svobodárny
Svobodárny
Svobodárny
Svobodárny
Svobodárny
Svobodárny

zpět

Komentáře

Uveřejnění dobových projektů je chvályhodne, diky. Chybná data a přiřazení architektů je zavádějící a mohlo by mást méně informované návštěvníky vašich stránek. Doporučuji si na to dát pozor. Není potřeba rozšiřovat další mylné informace, to je snad i škoda práce, ale pouze ověřené a podložené. s pozdravem sladeckova

Děkuji za Váš komentář, doporučení i vyslovenou kritiku. Škoda, že tak málo konstruktivní, škoda, že tak málo konkrétní. Rozšiřovat mylné informace jistě není potřeba a věřte nevěřte, není to ani záměr. Stránky o zlínské architektuře jsou především galerií současné fotografie, postihující v co nejširším rozsahu městskou výstavbu v průběhu 20. století po současnost. Web vznikl za pochodu a neustále se dotváří, doplňující data a informace jsou spíše nástavbou k obrázkům, bohužel ani jedno ani druhé nemá přímé odborné zázemí (jsme pouze zapálenými laiky a časové možnosti jsou omezeny). Na tuto skutečnost upozorňujeme v úvodním textu na hlavní straně,pokud možno s co maximálním výčtem relevantních zdrojů a současně i s výzvou k veřejnosti zapojit se do spolupráce na výstavbě a zkvalitnění webu (samozřejmě v případě zájmu). Doplňující texty a data se snažíme podle nejlepšího vědomí sestavit na základě pokud možno odborných, většinou všeobecně dostupných informací. Nicméně dnes již je známo, že i řada v mnoha ohledech seriózních publikací obsahuje nepřesnosti a zavádějící termíny. Proto chceme, aby stránky fungovaly interaktivně, nic není konečné a neměnné, statě se mohou a budou kultivovat a rozšiřovat, informace doplňovat, případně uvádět na pravou míru. I přes mnoho současných nedostatků, které se budeme snažit postupně odstraňovat nemáme dojem, že by to byla škoda práce. Spolupráci návštěvníků webu vítáme a přímo k ní vybízíme. Spíše než pouhé obecné oznámení, že je něco špatně a tak to snad raději ani nedělat, více pomůže konkrétní a adresná informace, například v komentáři. Budeme rádi podělíte-li se s námi o upřesňující data a správné informace, které jsou Vám známy a pomohou zkvalitnit webové stránky o architektuře našeho města. Pokud máte zájem, rádi Vaše samozřejmě "ověřené a podložené" informace uvítáme na valek-angl@volny.cz :-)

Na případnou spolupráci se těšíme a zůstáváme s pozdravem
M.Válek