Studijní ústavy

zpět

Studijní ústavy

Základní informace

Rok: 
1938

Studijní ústavy 1936-38 -  myšlenka studijních ústavů vyšla typ z popudu tehdejšího šéfa firmy Baťa Jana Antonína Bati (1898 – 1965). Tento ústavu měl poskytovat širší vzdělávání zaměstnancům firmy stejně jako občanům města Zlína .

 Stavba I.Studjního ústavu započala roku 1935 pod označením „technologický a studijní ústav“ Náklady na stavbu se vyšplhaly přes 2 miliony Kč. Stavba byla předána do užívání roku 1936.  Budovu Studijního ústavu I navštívil na své cestě dokonce prezident Edvard Beneš.

Stavba budovy využila ,jako téměř všechny stavby firmy Baťa, klasického železobetonového modulu víceetážových budov. Budova má 5 užitných etáží a z východní strany částečný suterén.

Studijní ústav zajišťoval školení zaměstnanců v odborných kurzech, součástí institutu byly rovněž sbírky z rozličných oborů výrobní činnosti -  pořádaly se i výstavy. Budova Studijního ústavu I byla poškozena požárem při osvobozování města dne 2. května 1945.

Studijní ústav II byl postaven mezi lety 1937-38. Mezi léty 1938 a 1939 zde nalezlo sídlo první zlínské gymnázium. Za války byl ústav také sídlem finančního a celního úřadu.

V roce 1939 v budově sídlila zlínská Škola umění a později pak nově založená uměleckoprůmyslová škola ve Zlíně -  v roce 1952 přestěhována do Uherského Hradiště.

V roce 1951 byl Studijní ústav II  přidělen Sboru Národní bezpečnosti a Policie CR v budově dodnes sídlí.

V budově I. Studijního ústavu sídlily na konci komunistické éry a na počátku let 90. tých tři střední školy - Zdravotní, Chemická a Kožařská. Dnes v budově sídlí Gymnázium a Jazyková škola.

Podrobná historie Studijních ústavů na: http://www.gjszlin.cz/gztgm/historie-budovy.html

 

Studijní ústavy
Studijní ústavy
Studijní ústavy
Studijní ústavy
Studijní ústavy
Studijní ústavy
Studijní ústavy
Studijní ústavy
Studijní ústavy
Studijní ústavy

zpět