Místní část Mladcová

zpět

Místní část Mladcová

Místní část Mladcová - Místní část Mladcová se nachází 2,5 km severozápadně od centra Zlína, v nadmořské výšce 294 m. V současné době žije v místní části 1 287 obyvatel (stav k 1. 1. 2016).

První zmínka o Mladcové je z roku 1365, a to jako o majetku rodu Šternberků s názvem Mladerzow. V katastru Mladcové tvořily dvě třetiny půdního fondu lesy.
K obci patřil dvůr Zbožensko, který vznikl na místě zaniklé vsi Zbožná. V letech 1804 až 1857, kdy zlínské panství vlastnili baroni rodu Brettoni, byly založeny Zboženské rybníky.

Místní část je rodištěm Františka Bartoše (1837 – 1906), významného národopisce, pedagoga, sběratele lidových písní a pohádek, jazykovědce a redaktora časopisu Matice moravská. Bartošův dům je památkově chráněný a je na něm umístěná pamětní deska.

text: www.zlin.eu


Místní část Mladcová
Místní část Mladcová
Místní část Mladcová
Místní část Mladcová
Místní část Mladcová
Místní část Mladcová
Místní část Mladcová
Místní část Mladcová
Místní část Mladcová
Místní část Mladcová
Místní část Mladcová
Místní část Mladcová
Místní část Mladcová

zpět