Sochy svatého Floriána a Donáta

zpět

Sochy svatého Floriána a Donáta

Základní informace

Rok: 
1750

Socha sv. Floriána (patrona všech hasičů) byla postavena na náměstí asi v polovině 18. století. Po požáru kostela se zde konaly mše svaté. Do výklenku v podstavci se během mše ukládala svatá monstrance s hostií. Prohlédneme-li si sochu a podstavec sv. Floriána před budovou bývalé Záložny naproti zlínské radnici, můžeme si scénu s knězem a ministranty klečícími na schůdcích snadno představit. Avšak v důsledku častých přestaveb náměstí, zejména úprav dlažby, schůdky zcela zmizely. Socha se tak na dlouhý čas stala centrem důležitého dění. Nekonaly se tu jenom mše, ale od paty sv. Floriána byly také vypravovány pohřby. V dobách před-hustitských zde býval také městský pranýř.

Svatý Florián stojí na svém místě již celý věk a spolu sním i jeho "bratr ve zbrani" svatý Donát, snad ochránce pastýřských stád i ochránce proti živelným pohromám.

Obě sochy (zhotovené z pískovce) jsou státními kulturními památkami druhé kategorie a společně vzdorují času i nestálým politickým poměrům. Však už měli naši svatí namále, když bylo rozhodnuto, že na socialistickém náměstí v socialistickém Gottwaldově bude postaven "Památník nehynoucí slávy vítězství pracujícího lidu v únoru 1948". Návrhy na úpravu náměstí byly velkolepé a po letech "neúdržby náměstí" šlo o čin záslužný. Jen ti dva svatí socialistickému vedení města jaksi nevoněli. Jen zázrakem se podařilo obě sochy zachránit a nechat opravit. Celá objednávka opravy byla provedena tajně a k realizaci došlo jen díky pomoci přátel a rodinných příslušníků. Než se kdo nadál, byly sochy obehnány ohradou z vlnitého plechu a restaurátorská firma Janota z Prahy zahájila práce.

Svatý Florián se ještě jednou v historii stal svědkem prudkých společenských změn. V listopadu a prosinci 1989, v době vrcholící tzv. "sametové revoluce", která odstranila komunistickou nadvládu, řečnili z jeho schůdků ke shromáždění lidu představitelé Občanského fóra. ( s pomocí www.zlin.eu)

V současné době byly obě sochy z náměstí odejmuty a prostory podstupují úpravu terénu, aby nedocházelo k poškozování soch podzemní vodou.

Sochy svatého Floriána a Donáta
Sochy svatého Floriána a Donáta
Sochy svatého Floriána a Donáta
Sochy svatého Floriána a Donáta
Sochy svatého Floriána a Donáta
Sochy svatého Floriána a Donáta

zpět