Školy

zpět

Školy

Základní informace

Architekt: 
Antonín Vítek
Architekt: 
Miroslav Lorenc

Školy 1927-1940 - dynamický rozvoj města přinesl prudký nárust počtu obyvatel Zlína. Tomu bylo třeba rychle přizpůsobit i městskou infrastrukturu  a rozvoj školských zařízení nemohl býti opomenut. Již Gahurův regulační plán počítal s výstavbou nové čtvrti školských budov a jasnější kontury dostala tato myšlenka v roce 1931, v plánu vypracovaném Miroslavem Lorencem. V roce 1928 byly postaveny půdorysně nejzajímavější Masarykovy školy dle návrhu F.L.Gahury, prostorově situovány do tvaru písmene U. Do dnešní doby se bohužel nedochovaly a dnes jejich místo zaujímá nové Kongresové centrum.

Také výstavba školských areálů musela využívat osvědčeného ocelového montovaného bednění továrních objektů, což u školních budov umožnilo dokonalé dispoziční rozložení tříd a ostatního zázemí. Součást areálu tvořila i centrální tělocvična a aula pro organizovaná setkání (V. Karfík, 1934), včetně školního hřiště. Vedleší živnostenská škola byla dílem M. Lorence, stejně jako škola na Letné. Další budovy byly pak použity v celém školním areálu a dále pak ještě na Lesní čtvrti, Zálešné, v Otrokovicích i dalších baťovských satelitech.

Školní areál doplňuje budova Střední ekonomické školy od architekta O. Stacha (1941) a další typy škol byly postupně vystavěny např. v Malenovicích 1933 (A.Vítek), Loukách či Otrokovicích.

Školy
Školy
Školy
Školy
Školy
Školy
Školy
Školy
Školy
Školy
Školy
Školy
Školy
Školy
Školy
Školy
Školy
Školy
Školy
Školy

zpět