Sídliště Malenovice

zpět

Sídliště Malenovice

Základní informace

Rok: 
1962
Architekt: 
Arnošt Kubečka

Sídliště Malenovice 1962-1974 - v padesátých letech, kdy byl na okraji Malenovic vybudován komplex strojírenských závodů ZPS, bylo tedy třeba v blízkém okolí vybudovat obytné sídliště většího rozsahu pro jeho zaměstnance. Na poměrně nevelkém prostoru západním směrem k Otrokovicím se v roce 1962 započalo s budováním nejprve deskových i  posléze i výškových bodových domů.

Jako konstrukční soustavy bylo použito jednak typu G57 (ve Zlíně již odzkoušeného na Bartošově čtvrti) a jednak  tehdy nové typové soustavy T06B, (ve variantě s celostěnnými panely) která umožnovala větší variabilnost stavěných domů, jak do šířky, tak do výšky. U jednotlivých typů domů se experimentovalo s detaily - u prvních typů G 57 se objevily typy se vchody na obou stranách domů (prototyp vyzkoušen na Bartošově čtvrti), ve svažitém terénu jsou stavěny typy v uliční línii, s byty, či společnými prostoramy, částečně umístěnými i v suterénu zadních traktů.

Nechyběly ještě typické křídelní stříšky výtahových strojoven, ty v 70. letech ovšem mizí. Mezi sídlištními bloky jsou taktéž rozesety rodinné domky, které se v místě výstavby dříve nacházely. I u metody T06B se u jednotlivých domů najdou typové odlišnosti.

Jak už to v té době u budování většiny sídlišt, trochu pokulhávala výstavba ostatní infrastruktury, nicméně v roce 1963 byla otevřena základní škola (která byla do roku 1969 rozšířena), Dále bylypostaveny 2 mateřská školy a jesle (v stále ještě doznívající cihlové tradici), komplex samoobsluhy a restaurace a ostatních služeb. Později se dobudoval objekt polikliniky ve východní části, kde byla starší výstavba asanována a v roce 1981 se otevřel provoz kina Květen.

Sídliště Malenovice
Sídliště Malenovice
Sídliště Malenovice
Sídliště Malenovice
Sídliště Malenovice
Sídliště Malenovice
Sídliště Malenovice
Sídliště Malenovice
Sídliště Malenovice
Sídliště Malenovice
Sídliště Malenovice
Sídliště Malenovice
Sídliště Malenovice
Sídliště Malenovice
Sídliště Malenovice
Sídliště Malenovice
Sídliště Malenovice
Sídliště Malenovice
Sídliště Malenovice
Sídliště Malenovice
Sídliště Malenovice
Sídliště Malenovice
Sídliště Malenovice
Sídliště Malenovice
Sídliště Malenovice
Sídliště Malenovice
Sídliště Malenovice
Sídliště Malenovice
Sídliště Malenovice
Sídliště Malenovice
Sídliště Malenovice

zpět