Prostor Zlín

zpět

Prostor Zlín

Prostor Zlín - projekt trienále venkovních instalací uměleckých děl, z nichž některé posléze zůstaly jako stálé expozice v exteriérech města Zlína.

Po revoluci, v roce 1991, vznikla v místní krajské galerii myšlenka uspořádat Trienále Prostor Zlín - prezentaci venkovních expozic uměleckých děl vhodně zapadajicích do exteriéru a celkového urbanistického konceptu města. Na výstavě se tehdy podíleli známí čeští výtvarníci - mimo jiné například Kurt Gebauer se svou slavnou "Gottwklecí" (která na čas nahradila odstraněnou sochu Klementa Gottwalda na piedestalu. Dále pak rovněž  Svatopluk Slovenčík, Jan Šimek, Jiří Sozanský nebo Jan Ambrůz - jehož "Do oblouku a rovně" bylo dlouho vystaveno v parku Komenského. Dnes jeho spodní část, již v značně pokročilém stavu rozkladu, leží stranou odložená u plotu.

Druhý ročník Trienále se pak uskutečnil v menší míře v roce 1994 s tím, že některá díla již byly ponechány jako trvalá součást městského prostoru. Druhého ročníku se zůčastnil například Karel Nepraš - jeho dílo Dialog VIII (na snímcích) bylo nejprve umítěno v parku na místě bývalých Masarykových škol a později přemístěno před Kolektivní dům. Dále pak Eduard Ovčáček, Rudolf Valenta nebo Jaroslav Hovadík a jeho dílo "Událost v jehlanu" (na snímcích) - umístěné až do nedávné doby na náměstí Práce  a další autoři.

Třetí ročník Prostoru Zlín se konal roku 1997 (patrně konečný) a je zastoupen již pouze dílem Lubomíra Jarcovjáka - KUBUS (na snímku)

Dílo "Událost v jehlanu" bylo nově instalováno v univerzitním parku vedle budovy UTB.

Na náměstí Práce, vedle nově zrekonstruovaného podchodu, bude znovu umístěno dílo "Velký Fibonacci" od Rudolfa Valenty (původně z roku 1984 představené v něměckém Gundelfingenu a později ve Zlíně při druhém ročníku Prostoru Zlín v roce 1994).

 

Prostor Zlín
Prostor Zlín
Prostor Zlín
Prostor Zlín
Prostor Zlín
Prostor Zlín
Prostor Zlín
Prostor Zlín
Prostor Zlín
Prostor Zlín
Prostor Zlín
Prostor Zlín
Prostor Zlín
Prostor Zlín
Prostor Zlín
Prostor Zlín

zpět