Poválečné bytové a obchodní domy

zpět

Poválečné bytové a obchodní domy

Bytové domy poválečné  - většina domů postavených po válce ve Zlíně, lemující hlavní městské tepny se nesla ve stylu socialistického realismu - sorely.

Oproti měšťanským domům stavěných v době před válkou, přibyly zejména dekorativní prvky poplatné tomuto stylu. Až ostentatívně ovšem chybí jakékoli obchodní prostory, neboť byl v této době důraz kladen zejména na jednotky bytové.

Poválečné bytové a obchodní domy
Poválečné bytové a obchodní domy
Poválečné bytové a obchodní domy
Poválečné bytové a obchodní domy
Poválečné bytové a obchodní domy
Poválečné bytové a obchodní domy
Poválečné bytové a obchodní domy
Poválečné bytové a obchodní domy
Poválečné bytové a obchodní domy
Poválečné bytové a obchodní domy
Poválečné bytové a obchodní domy
Poválečné bytové a obchodní domy
Poválečné bytové a obchodní domy
Poválečné bytové a obchodní domy

zpět