Pojď za Baťou!

zpět

Pojď za Baťou!

Procházky po otrokovické architektuře.

14. 6.–13. 9. 2014

Letní procházkový cyklus Pojď za Baťou!, pořádaný odborem školství a kultury Městského úřadu v Otrokovicích jako připomínka 120. výročí od položení základů společnosti Baťa a zároveň 100. výročí narození Tomáše Bati mladšího, nabídne návštěvníkům pestrý program a umožní jim bližší poznání baťovské historie, architektury a urbanismu přímo v ulicích bývalého firemního města. V období od června do září bude vždy jeden víkendový den v měsíci vyhrazen komentovaným procházkám, které povedou odborníci z oblasti architektury, historie, sociologie i historie architektury tak, aby spolu s veřejností důkladně zmapovali otrokovické aktivity firmy Baťa.  

Zatímco s Jitkou Ressovou a Barborou Vackovou se bude diskutovat o možnostech baťovského bydlení v minulosti i jeho využití v současnosti, piknik a procházka s Klárou Eliášovou přiblíží pozadí výstavby objektů občanské vybavenosti ve městě. Další z hostů, skupina Brno hraje na city, vtáhne ve své městské hře účastníky přímo do centra dění a pokusí se hravým způsobem zrekonstruovat dobovou baťovskou atmosféru. V září cyklus procházek uzavře Zdeněk Pokluda s tématem zaměřeným na otrokovické letiště a přilehlou kolonii pro zaměstnance letecké výroby.

„Ten, kdo čtvrt roku neviděl Bahňák, ho po svém příchodu nepoznává,“ hlásal fascinovaně v roce
1935 firemní tisk Zlín. Otrokovice, město neodlučitelně spjaté s působením mezinárodně úspěšného obuvnického koncernu Baťa, prošlo v meziválečném období mimořádně zajímavým vývojem. Neobyčejně intenzivní proces zlínské novodobé výstavby, podnícené podnikatelskými zájmy firmy, byl v případě Otrokovic ještě zesílen. Rozsáhlé průmyslové centrum, situované v bažinaté oblasti trochu stranou původní drobnější rolnické obce, bylo vystavěno podle návrhů vynikajících architektů pracujících pro podnik z velké části během jednoho desetiletí.

Nejen díky promyšlené urbanistické koncepci zahradního města rozčleněného do samostatných funkčních zón (továrna, obytné čtvrti, společenská a vzdělávací čtvrť), kterou navrhl František Lydie Gahura v regulačních plánech z let 1930 a 1934, patřily Otrokovice mezi nejmodernější průmyslová sídla své doby na území Československa. I když stojí dlouhodobě trochu ve stínu slavnějšího Zlína, kvalitou architektonického a urbanistického řešení si s ním nezadá. Obyvatelé města mohli také využívat propracovaného systému firemního ubytování a šíře dostupných služeb, ať už obchodních, kulturních, vzdělávacích či sportovních. Ve 30. letech mělo město navíc jako první a nejbližší ze série sesterských výrobních celků pro společnost Baťa klíčovou důležitost – bylo cíleně budováno tak, aby vyvážilo všechny nedostatky překotně rostoucího Zlína, zejména dopravní a provozní. Vedoucí představitel podniku Jan Antonín Baťa jej dokonce označoval jako „dítě šťastné hvězdy.“

Pořadatel: Městský úřad Otrokovice, odbor školství a kultury

Koncepce a organizace procházkového cyklu: Klára Eliášová

Grafické řešení: Martin Fišr

Partneři: město Otrokovice, Městská televize Otrokovice, Otrokovické noviny, Otrokovická BESEDA, Technické služby Otrokovice 

Program procházkového cyklu:

Na návštěvu do domečku: minulost a současnost baťovského bydlení

Jitka Ressová a Barbora Vacková

Na návštěvu do domečku: minulost a současnost baťovského bydlení
14. 6. 2014, 14:00

místo setkání: park před Společenským domem, Otrokovice

Během procházky se zájemci seznámí s vývojem architektury baťovských domků, hlavními zásadami jejich výstavby a proměnami jejich formy od minulosti až po současnost. Pohled na materiální podstatu domků doplní průvodkyně o její složku společenskou: Zajímá vás proč domky vypadaly tak, jak vypadaly? Pro koho byly určeny? Jak měla žít ideální baťovská rodina? To jsou otázky, na které budeme nabízet odpovědi. Nezůstane však pouze u minulosti.

V závěru procházky probereme možnosti konceptu minimálního bydlení a to, jak s minimálním prostorem, jenž mají k dispozici, pracují a vycházejí dnešní obyvatelé domků, které odpovídaly životním potřebám před více než sedmdesáti lety. Zveme posluchače se zájmem o architekturu, historii svého města, ale i ty, kdo mají s bydlením v domcích zkušenost, o kterou se mohou podělit. Procházku povedou Jitka Ressová, zakládající členka zlínské kanceláře Ellement, architektka a autorka výstavy Můj baťovský domek a Barbora Vacková, socioložka s dlouhodobým zájmem o baťovskou architekturu a její kontext, výzkumnice na Fakultě sociálních studií MU v Brně.

Po pracovní době

Klára Eliášová

12. 7. 2014, 16:00
místo setkání: park před Společenským domem, Otrokovice

Procházka začne piknikem v parku před Společenským domem, v místě, které od poloviny 30. let 20. století sloužilo jako hlavní centrum společenského života v nově budované tovární čtvrti. Nad drobným občerstvením se bude povídat o výstavbě a architektonické podobě objektů občanské vybavenosti, jež měly zaměstnancům firmy Baťa zajistit potřebné společenské, kulturní, sportovní a rekreační vyžití i komfort moderních zdravotnických a vzdělávacích služeb. Veřejné stavby, realizované na popud podniku v bezprostředním okolí parkového náměstí podle návrhů významných architektů činných v jeho službách, si následně společně prohlédneme.

Jakým způsobem organizoval obuvnický podnik volný čas svých pracovníků, co ho k tomu vedlo a jak se jeho strategie promítly do výběru konkrétních stavebních typů? I to návštěvníkům objasní prohlídka vedená Klárou Eliášovou, historičkou architektury původem z Otrokovic, doktorandkou na Katedře dějin umění UP v Olomouci a členkou občanského sdružení 4AM/Fórum pro architekturu a média.

Zpátky do baťovského světa

Brno hraje na city

9. 8. 2014, 16:00
místo setkání: před Společenským domem, Otrokovice

Zlín, Zlín, Zlín. V souvislosti s Baťou všichni pořád mluví o Zlíně, ale co Otrokovice? Právě tady začíná slavný Baťův kanál, právě tady vzniklo více než čtyři sta baťovských domků. Odkaz slavného továrníka přežívá až do dnešních dnů. Pojďte si s námi vyzkoušet, jaká byla atmosféra doby, kdy Baťa pracoval na uskutečnění své vize nového průmyslového světa. Hravou formou vás provedeme po nejvýznamnějších otrokovických stavbách baťovské architektury a ukážeme vám, jak jimi proudil život.

Nemusíte se bát, potřebujete jenom chuť strávit víkendové odpoledne v Baťově době. Pro zpestření zážitku můžete přijít v dobovém oblečení*, ale procházku si užijete i bez něj. Akci dostupnou pro všechny generace připraví tým s názvem Brno hraje na city, který se zabývá tvorbou městských her zaměřených na architekturu, spojujících zábavu se vzděláváním přímo v terénu.

* Dámy jistě nešlápnou vedle v kostýmku nebo v nedělních šatech a na škodu nebudou ani rukavičky nebo klobouček. Pánům poslouží nedělní kalhoty a sáčko, doplnit můžou motýlkem či bekovkou.

Baťovo letiště a výroba letadel v Otrokovicích

Zdeněk Pokluda

Baťovo letiště a výroba letadel v Otrokovicích
13. 9. 2014, 10:00
místo setkání: nadjezd u Barumu, Otrokovice

Procházka přiblíží účastníkům nejen minulost letiště, ale šířeji i způsob, jakým se na Bahňáku začalo rozvíjet baťovské podnikání. Proč Baťa zamířil právě sem? Jak vypadalo jeho první letiště a proč bylo vzápětí přeloženo? Návštěvníci se také dozví o velké povodni roku 1930, která formovala Baťovy pochybnosti i nové plány. Budování továrního areálu a zahradního města na Bahňáku sem přivedlo architekty (Gahura, Karfík) a také průmyslové organizátory (Hlavnička) – a stalo se velkou kapitolou při vytváření celé baťovské průmyslové a sídelní aglomerace.

K řadě průmyslových odvětví se roku 1934 přiřadila i výroba letadel, přenesená sem z domovského sídla firmy ve Zlíně. Jak se v Otrokovicích postupně rozvinula v úspěšné odvětví, vysvětlí průvodce procházky Zdeněk Pokluda, historik, bývalý ředitel Státního okresního archivu Zlín a autor mnoha odborných publikací věnovaných působení obuvnického podniku Baťa (Ze Zlína do světa – příběh Tomáše Bati, Sedm století zlínských dějin).

zpět