Podchod - náměstí Práce

zpět

Podchod - náměstí Práce

Základní informace

Rok: 
2014
Architekt: 
Pavel Chládek

V době prvotního vzniku náměstí Práce, v době největšího rozmachu Baťova obuvnického impéria, nebylo pro vstup do továrny, díky tehdejšímu stavu automobilismu ve Zlíně, třeba žádného zvláštního podzemního ani nadzemního řešení. Problém vyvstal ovšem o to palčivěji v 70. letech, kdy se kvůli dopravní obslužnosti již muselo nutně uvažovat o vhodném řešení dopravy a přístupu do továrny. Chvíli se přemýšlelo o variantě nadzemního vstupu, ale nakonec se mezi léty 1977-79 přistoupilo ke konečné variantě vybudování podchodu pod hlavní komunikací. Autorem řešení byl architekt Ladislav Pastrnek. Objekt podchodu zahrnoval rovněž veřejné toalety, stánek s občerstvením, dva eskalátory a také navazoval na následné vybudování nové vstupní brány do areálu Svitu - od stejného autora.

  V překotné době po sametové revoluci došlo na počátku 90. let k rekonstrukci, která spočívala zejména ve zúžení prostoru podchodu a výstavbě drobných obchodních provozoven, nepříliš valné architektonické kvality. Uzavření smluv s pronajímateli na dlouhá desetiletí dopředu, se později ukázalo jako neřešitelný problém při současné rekonstrukci.

  V druhé polovině desetiletí po roce 2000, nechalo tehdejší vedení radnice (bez otevřené soutěže) zpracovat přestavbu podchodu (zahrnující i rekonstrukci Gahurova prospektu) architektkou Evou Jiřičnou, mimo jiné autorkou Kongresoveho a univerzitního centra. Již zaplacená studie (cca v ceně 1 mil. Kč) ovšem nakonec použita nebyla. Problematika zadávání architektonických zakázek se před komunálními volbami 2010 stala poněkud kontroverzně  vysokou kartou předvolebního boje. Nově zvolené vedení radnice, projekt odložilo do šuplíku a nově vyhlásilo architektonické soutěže na přestavbu podchodu, prospektu a parku Komenského, ve kterých zvítězili místní architekti (což lze jistě brát za pozitivum).

  V soutěži na přestavbu podchodu zvítězil návrh architektonického studia Pavla Chládka, který přišel s moderní myšlenkou odstranění nadzemního objektu, a tím jakéhosi očištění náměstí Práce od rušivého prvku a většího vyniknutí důležitých staveb náměstí Práce. Vchod do podchodu tak navrhnul v puristickém, funkcionalistickém stylu, bez zastřešení, s výhřívaným schodištěm a eskalátory, výtahem pro invalidy, vše v provedení z pohledového betonu. Toto řešení mělo od počátku ve městě spoustu příznivců, ale rovněž také vyvolalo množství otázek a kritických ohlasů, zejména co do praktičnosti řešení, funkčnosti, nákladů a ochrany před povětrnostními vlivy.

Vzrušené debaty se rozpoutaly i teď čerstvě po uvedení podchodu do provozu. Debatovalo se hodně o strmosti schodiště (je ovšem stejně příkré jako ve starém podchodu, pouze širší), kvalitě pohledového betonu a o jisté celkové jednobarevnosti až ponurosti provedení (které se snad zlepší v budoucnu se zatravněním a vzrůstem vegetace v okolí). Městu se bohužel nepodařilo uzavřít dohodu s pronajímateli obchůdků a tak tyto zůstaly v původní nezrekonstruované podobě. Zejména pak věžička asijského bistra je terčem veliké kritiky. Celkově tak bude asi ještě nějakou dobu trvat, než si obyvatelé Zlína na nové provedení podchodu zvyknou.

Velice zdařilým prvkem je opětovné umístění plastiky "Velký Fibonacci" od Rudolfa Valenty v prostoru před vchodem do podchodu u Tržnice. Původně zde umístěné dílo J.Hovadíka "Událost v jehlanu" se přestěhovalo do univerzitního parku.

Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce
Podchod - náměstí Práce

zpět