Park Komenského

zpět

Park Komenského

Základní informace

V rámci velkého projektu revitalizace městského centra (Gahurův prospekt, podchod, park - přesněji  tedy Sad Komenského) financovaného z velké části z evropských fondů proběhla v roce 2014 kompletní rekonstrukce parku Komenského, jejíž součástí byla i přestavba bývalé budovy Krajské knihovny na víceúčelový multi-kulturní objekt s přístavbou letní kavárny a úprava ulice Školní na pěší bulvár s venkovními zahrádkami. Autorem vítězného projektu revitalizace je známý zlínský architekt Pavel Mudřík a jeho ateliér. Autorem koncepce a architektonickeho řeseni úprav parkového územi je Ateliér zahradní a krajinářské architektury Sendler - Babka.

Během rekonstrukce byla  odstraněna značná část stromů a křovin starého parku (což se neobešlo bez protestů některých občanů) a na jejich místě bylo vysazeno množství nových "mladých" stromů a zeleně. Opraveny byly všechny cesty v parku.  Rekonstrukce se dočkal jak altánek tak i dětské centrum. Zbourána byla stará nevábná budova předprodeje MHD a místo ní se dokončuje objekt zcela nový, zapadající do jednotné koncepce parku.

Celková podoba parku i pěší zóny na Školní působí velice svěže a moderně a i přes nesporně podstatné prořídnutí stromoví parku, jehož obnova do původního stavu je otázkou příštích let, se může projekt směle řadit mezi ty úspěšně provedené.

Park Komenského
Park Komenského
Park Komenského
Park Komenského
Park Komenského
Park Komenského
Park Komenského
Park Komenského
Park Komenského
Park Komenského
Park Komenského
Park Komenského
Park Komenského
Park Komenského
Park Komenského
Park Komenského
Park Komenského
Park Komenského
Park Komenského

zpět