Obytný soubor Podlesí IV

zpět

Obytný soubor Podlesí IV

Základní informace

Rok: 
2003
Architekt: 
Pavel Mudřík
Architekt: 
Pavel Šiška

Bytové domy Podlesí - od roku 1999 probíhala na Podlesí poměrně různorodá zástavba pod taktovkou různých architektů,kdy byly postupně dostavěny obdélníkové bytové prostory,  na místech plánovaných původně k výstavbě té nejhrubější panelové zástavby, ke které již naštěstí nikdy nedošlo. Objevují se prvky připomínající poválečnou zlínskou zástavbu, jako například prefabrikované balkony, i jiné zajímavé detaily jako jsou podzemní garáže.

Urbanistické řešení lokality JS Zlín-Podlesí je výsledkem řady dílčích studií, které byly na dané území zpracovány. Dá se říci, že systém zástavby území vychází ze stávajícího řešení Jižních svahů, kdy je důsledně uplatňován ortogonální způsob vytváření domovních bloků a ulic doplněných bodovými domy s ponecháním urbanistických dominant I. a II. segmentového domu.

Řešení území má dvě základní části - vnitřní a vnější. Vnitřní část vymezená obslužnou komunikací je řešena důsledně symetricky v návaznosti na rozestavěný bytový dům budovaný MÚ. Je zde navržen obytný okrsek formou polouzavřených domovních bloků ve výškové hladině 4.- 6.NP s podzemními garážemi.

Vnitřní části domovních bloků budou pojednány převážně travnatými plochami  doplněnými okrasnými keři a dřevinami s menšími dětskými hřišti (pískoviště, průlezky apod.).

Architektonické řešení bytových domů navrhovaných v této lokalitě se snaží vytvořit podmínky pro bydlení formou architektonicky zajímavých, členitých domů, které by odpovídaly nárokům na současné představy o bydlení a vymanily se z tradiční, typové, panelákové sídlištní architektury. Fasády, resp. hmoty jednotlivých domů jsou proto obohaceny řadou ustupujících podlaží, lodžií, teras a balkonů. Fasády jsou pojednány, v návaznosti na charakter OS Jižní svahy, formou kombinace strukturovaných světlých omítek a obkladů keramickými, cihelnými pásky. Celý soubor bude působit typicky „zlínskou architekturou“, t.j. kombinací červené cihly a světle šedé omítky. Výplně otvorů (okna, dveře) budou v provedení bílém. Střechy jednotlivých domů jsou navrženy ploché, dvouplášťové, s částečně zvýrazněnými římsami. Výšková hladina bytových domů se pohybuje mezi 4 a 6-ti nadzemními podlažími. Všechny domy jsou podsklepeny. Bytové domy jsou doplněny podzemními garážemi, jejichž střechy budou upraveny travnatými plochami a dětskými hřišti. (www.formica.cz)

Obytný soubor Podlesí IV
Obytný soubor Podlesí IV
Obytný soubor Podlesí IV
Obytný soubor Podlesí IV
Obytný soubor Podlesí IV
Obytný soubor Podlesí IV
Obytný soubor Podlesí IV
Obytný soubor Podlesí IV
Obytný soubor Podlesí IV
Obytný soubor Podlesí IV
Obytný soubor Podlesí IV
Obytný soubor Podlesí IV

zpět