Obytný soubor Podlesí - Carioca

zpět

Obytný soubor  Podlesí - Carioca

Základní informace

Rok: 
1998
Architekt: 
P.Hanulík

Obytný soubor dvou bytových domů, který započalo město ve spolupráci s firmou Carioca, se kterou později vznikly značné problémy vlastníkům bytů...architektura se vymyká původní panelovým stavbám. Bytové bloky opět tvoří jakési uzavřené dvorany se zelení a dětskými hřišti.

 

Bytová výstavba ve městě Zlíně byla v počátku 90 - tých let (po r. 1989)  prakticky zastavena. Těžiště budování nových bytových jednotek se přeneslo ze sféry hromadné bytové výstavby do sféry staveb soukromých rodinných domů, zvláště v příměstských oblastech. Pouze ojediněle byly dokončeny bytové domy (Bartošova čtvrť, Malenovice, Na Požáře, Kudlov). MÚ Zlín se v minulém období zaměřil na výstavbu malometrážních nájemních domů - dokončený dům na JS, Slezská ulice a zahájený dům na JS, Podlesí.

Dá se tedy říci, že soustředěná bytová výstavba většího množství bytů nebyla realizována. Teprve po r. 1997 se znovu objevily úvahy o výstavbě obytného okrsku většího rozsahu. Dle platného územního plánu byla vytypována lokalita na Jižních svazích v části Podlesí, jako 1.stavba III.etapy výstavby sídliště Zlín - Jižní svahy. V této lokalitě začal MÚ Zlín připravovat výstavbu ~ 400 b.j. formou nájemních bytů. Současně s tím zažádala MÚ firma KS-Carioca s.r.o. Zlín o přidělení pozemků pro výstavbu ~ 400 b.j. formou následného prodeje bytů do osobního vlastnictví budoucím majitelům. Pro tyto účely připravila firma vlastní studii.

Účelem stavby tedy bude vybudování 170 b.j. firmou KS-Carioca s.r.o. do osobního vlastnictví a 108 b.j. MÚ Zlín formou nájemních bytů. MÚ rovněž vybuduje v této lokalitě,  JS - Podlesí, páteřní obslužnou komunikaci a ZTI za využití dotací ze státního rozpočtu, na kterou bude výstavba firmy KS-Carioca napojena. (www.formica.cz)

Obytný soubor  Podlesí - Carioca
Obytný soubor  Podlesí - Carioca
Obytný soubor  Podlesí - Carioca
Obytný soubor  Podlesí - Carioca
Obytný soubor  Podlesí - Carioca

zpět