Objekt koželužny Staša Malenovice

zpět

Objekt koželužny Staša Malenovice

Základní informace

Rok: 
1938

Koželužna Staša - tovární objekt koželužny Vincence Staši, který začal provozovat svoji živnost v regionu již  na konci 19. století, kdy počátky založení firmy sahají až do roku 1876. Moderní výrobní haly byly ovšem vybudovány až po I. světové válce a do plných rozměrů se dostaly až mezi lety 1937-38. Plánovala se i výstavba obytných domků (podobně jako u Batě), ke které ovšem již  nedošlo.

Po znárodnění v roce 1948 v budovách sídlil národní podnik podnik Obnova a posléze zde byla umístěna výroba protektorů a pneumatik. V tomto směru výroby pokračovaly, tu více tu méně úspěšně, ještě i porevoluční soukromé firmy.

Před objektem továrny se nachází prvorepubliková vilka Karla Staši, z rodiny původního zakladatele, který zde pobýval ještě na počátku 90-tých let.

Objekt koželužny Staša Malenovice
Objekt koželužny Staša Malenovice
Objekt koželužny Staša Malenovice
Objekt koželužny Staša Malenovice
Objekt koželužny Staša Malenovice
Objekt koželužny Staša Malenovice

zpět