Morýsovy domy

zpět

Morýsovy domy

Základní informace

Rok: 
1947
Architekt: 
Miroslav Drofa

Morýsovy domy - v roce 1947 započala výstavba dvou osmietážových chodbových domů tzv. "Morýsových" na volných pozemcích ve východní části Zlína (podobně jako výstavba Věžových domů). Pojmenování pochází od prvního poválečného starosty Viléma Morýse, který se také velkým dílem zasadil o mohutnou poválečnou výstavbu bytových domů. Fasáda respektuje tradiční spárované cihelné zdivo, základní modul využívá železobetonový monolitický skelet známý z výstavby továrních budov. Balkony byly vyrobeny z betonových prefabrikátů (dodnes se nedochovaly - byly vyměněny za plechové).

Doba již byla ovlivněna myšlenkami nových architektonických trendů bydlení z východu  tzv "kolektivního bydlení" (které u Baťi nikdy nemohly padnout na úrodnou půdu) a tak tyto velkokapacitní domy byly zamýšleny jako jeden kolektivní provozní celek. V jednom z domů byla navržena restaurace, v druhém mateřská škola a jesle. Poslední etáže byly plánovány jako místo pro odech a odpočinek , kde byly rovněž zřízeny klubovny. Jde o základní myšlenku která byla později více rozpracována u Voženílkova Kolektivního domu. V každém z domů je 60 bytů dvoupokojových, 30 bytů třípokojových a 7 bytů menšího rozměru. Morýsovy domy a Věžové domy tvoří páteřní osu východní části Zlína.

(Morýsovy se domy se na chvíli objeví v poměrně neznámém filmu  Smyk (1960) s J.Valou na kterém spolupracoval P.Kohout)

Morýsovy domy
Morýsovy domy
Morýsovy domy
Morýsovy domy
Morýsovy domy
Morýsovy domy
Morýsovy domy
Morýsovy domy
Morýsovy domy
Morýsovy domy
Morýsovy domy
Morýsovy domy
Morýsovy domy
Morýsovy domy
Morýsovy domy
Morýsovy domy
Morýsovy domy
Morýsovy domy
Morýsovy domy
Morýsovy domy
Morýsovy domy
Morýsovy domy

zpět