Věžové domy

zpět

Věžové domy

Základní informace

Rok: 
1947
Architekt: 
Miroslav Drofa

Věžové domy - v  roce 1947 započala výstavba bytových domů podél hlavní dopravní tepny ve východní části města. Do roku 1950 bylo postupně  vystavěno 5 osmi-podlažních bytových domů podle architektonického návrhu Miroslava Drofy.  (V původních plánech pro zástavbu tohoto území se počítalo s výstavbou domů ve 2 řadách, leč z tohoto řešení nakonec sešlo). O výstavbu těchto domů se značnou měrou zasadil tehdejší starosta Zlína Vilém Morýs.

V každém domě se nachází 29 bytů o rozloze 45 m2. Jako vnějšího opláštění  nosných stěn je použito tradičního cihelného spárovaného zdiva, balkony jsou vyrobeny z betonových prefabrikátů. Stropy jsou monolitické železobetonové, vnitřní schodiště je uměle osvětleno. Součástí vybavení každého bytu byla již vestavěná kuchyňská linka s odvětráváním. Stejně jako opodál postavené Morýsovy chodbové domy, tvoří věžáky nejvýznamější dominantu na východě páteřní osy Zlína a jsou architektonickou památkou poválečné konstruktivistické výstavby.

Několik záběrů, dokonce z terasy Věžových domů, včetně panoramatu Fučíkovy a Bartošovy čtvrti se objevuje ve filmu Karla Kachyni z roku 1961 Pouta.

Věžové domy
Věžové domy
Věžové domy
Věžové domy
Věžové domy
Věžové domy
Věžové domy
Věžové domy
Věžové domy
Věžové domy
Věžové domy
Věžové domy
Věžové domy
Věžové domy
Věžové domy
Věžové domy
Věžové domy
Věžové domy
Věžové domy
Věžové domy
Věžové domy
Věžové domy
Věžové domy
Věžové domy

zpět