Nebaťovské kolonie Domov + kolonie Podřevnicko

zpět

Nebaťovské kolonie Domov + kolonie Podřevnicko

Základní informace

Architekt: 
Miroslav Lorenc

Trochu stranou počátku masívní baťovské výstavby rodinných domků (leč dobově dosti spřízněný) stojí zajímavý projekt  kolonie družstevního stavitelství "Domov", postavený podle projektu tehdy městského i baťovského architekta F.L.Gahury. Jednalo se o dvě řady  kvalitních jednodomků se zahradami, postavených na Čepkově na parcelách podél břehu řeky Dřevnice (dnes Tyršovo nábřeží). Výstavba probíhala v první polovině 20. let. Přesto že u některých domků došlo časem k různým úpravám či přístavbám,  zůstává původní podoba domků velmi dobře čitelná - u některých exemplářů dokonce téměř originální.

V další mimobaťovské kolonii předválečné družstevní výstavby z 30. let - kolonii Podřevnicko na Lazech  (M.Lorenc) - kde se jednalo o družstevní výstavbu malých účelných elegantních jednodomků podél dnešních ulic Kamenná - Prlovská, je bohužel původní podoba již zcela překryta pozdějšími přestavbami. Zachovaly se jen dva exempláře, byť ne v kolonii na Lazech, ale na Růmech (viz. poslední fota), které nám původní podobu zcela přiblíží. Dva z původních čtyř se dochovaly v téměř původním stavu. Tento návrh účelných jednodomků si M.Lorenc pravděpodopobně přinesl ze svého působení ve firmě Baťa, a po přechodu na samostatnou dráhu uplatnil.

Nebaťovské kolonie Domov + kolonie Podřevnicko
Nebaťovské kolonie Domov + kolonie Podřevnicko
Nebaťovské kolonie Domov + kolonie Podřevnicko
Nebaťovské kolonie Domov + kolonie Podřevnicko
Nebaťovské kolonie Domov + kolonie Podřevnicko
Nebaťovské kolonie Domov + kolonie Podřevnicko
Nebaťovské kolonie Domov + kolonie Podřevnicko
Nebaťovské kolonie Domov + kolonie Podřevnicko
Nebaťovské kolonie Domov + kolonie Podřevnicko
Nebaťovské kolonie Domov + kolonie Podřevnicko
Nebaťovské kolonie Domov + kolonie Podřevnicko
Nebaťovské kolonie Domov + kolonie Podřevnicko
Nebaťovské kolonie Domov + kolonie Podřevnicko
Nebaťovské kolonie Domov + kolonie Podřevnicko

zpět