Místní část Prštné

zpět

Místní část Prštné

Prštné - je jednou z nejstarších městských částí města Zlína, nacházející se 2,5 km západně od centra města. Jedna z původních starých vesnic, které byly později přičleněny jako součást velkého Zlína. Nejstarší část tvoří náves se starými selskými domy a novodobější prvorepublikovou Hasičárnou. Do jižních svahů pak vybíhaljí vinařské domky místních starousedlíků.Rovněž budova Sokolovny patří k významným historickým stavbám  místní části.

V území při hlavní komunikaci do Otrokovic se postupně vybudovaly průmyslové areály a obilní silo firmy Baťa.V době baťovského rozmachu se v Prštném začaly tvořit nové ulice s moderními prvorepublikovými vilami a nájemními domy. Po válce zde v 60- tých letech vznikla i experimentální ulice montovaných domků.

V městské části se v současnosti nachází mateřská školka, dobrovolní hasiči a v dnešní době i hypermarket Interspar. Na bývalých polích se postupně rozrustají novodobá sídliště rodinných domků v rúznorodé kvalitě.

 

 

Místní část Prštné
Místní část Prštné
Místní část Prštné
Místní část Prštné
Místní část Prštné
Místní část Prštné
Místní část Prštné
Místní část Prštné
Místní část Prštné
Místní část Prštné
Místní část Prštné
Místní část Prštné
Místní část Prštné
Místní část Prštné
Místní část Prštné
Místní část Prštné
Místní část Prštné
Místní část Prštné
Místní část Prštné
Místní část Prštné
Místní část Prštné
Místní část Prštné
Místní část Prštné
Místní část Prštné
Místní část Prštné
Místní část Prštné
Místní část Prštné
Místní část Prštné
Místní část Prštné
Místní část Prštné

zpět