Místní část Louky

zpět

Místní část Louky

Louky - jedno z původních vesnických sídel Louky. které byly posléze přičleněny ke Zlínu, se nacházejí 3 km západně od Zlína.Název vznikl podle polohy. Nejstarší doložený název byl Luky - Lúky.
První písemná zmínka je z r. 1350. Ve 30-tých letech zde firma Baťa nechala vybudovat školu.

K 1.1.2012 žije v Loukách 1016 obyvatel, z toho 499 mužů a 517 žen a je zde 422 čísel popisných (k 26.1.2012).

V místní části Louky mají sídlo Technické služby města Zlína. Na konci Louk se nacházejí Chlumecké chovné rybníky a legendární (možná nejlepší) zlínské přírodní koupaliště.
V r. 1998 bylo v Loukách nově provedeno pojmenování ulic, původně ulice pojmenovány nebyly. Nové názvy ulic vychází místní kroniky dle obvyklých názvů daných částí v Loukách.

Místní část Louky
Místní část Louky
Místní část Louky
Místní část Louky
Místní část Louky
Místní část Louky
Místní část Louky
Místní část Louky
Místní část Louky
Místní část Louky
Místní část Louky
Místní část Louky
Místní část Louky
Místní část Louky
Místní část Louky
Místní část Louky
Místní část Louky
Místní část Louky
Místní část Louky

zpět