Místní část Kostelec

zpět

Místní část Kostelec

Místní část Kostelec -  Kostelec leží severovýchodně od centra Zlína ve vzdálenosti cca 4 km na jihozápadním okraji Hostýnských vrchů v nadmořské výšce 267 m. Katastrální území má rozlohu 913 ha. Na západě sousedí s k.ú. Mladcová, na severu s k. ú. Fryšták, na východě s k. ú. Štípa a na jihu s k. ú. Zlín. K místní části patří Malý Kostelec a lokalita podle již zbourané usedlosti - Horákův mlýn. V Kostelci je k 31. 12. 2015 1961 obyvatel a 671 čísel popisných (k 22. 1. 2013).

První ověřená písemná zmínka o Kostelci pochází z r. 1399. Zdeněk ze Šternberka se v ní upisuje k ročnímu platu 5 hřiven jisté Anežce Štěpánové ze vsi Kostelec, patřící do lukovského panství.

Přírodní zvláštností jsou sirnaté prameny. Sirnatý pramen, u něhož nechala vrchnost postavit první lázeňskou budovu, byl objeven v r. 1742. Největšího rozsahu dosáhly lázně v letech 1899 - 1908.

Dnešní zástavba se dá charakterizovat jako městská zástavba, která však prokazuje i určité znaky venkovského sídla a to především výstavbou různých chaoticky uspořádaných hospodářských budov.

Nová zástavba je směřována do zastavěné části a na okraje území.

Sídelní útvar Kostelce je atraktivní vzhledem ke své poloze ke Zlínu a také vzhledem k tomu, že funguje jako satelit města Zlína. Je tudíž značný zájem o výstavbu v těchto územích a to především o formu nízkopodlažní zástavby.

 

text: www.zlin.eu

Místní část Kostelec
Místní část Kostelec
Místní část Kostelec
Místní část Kostelec
Místní část Kostelec
Místní část Kostelec
Místní část Kostelec
Místní část Kostelec
Místní část Kostelec
Místní část Kostelec
Místní část Kostelec
Místní část Kostelec
Místní část Kostelec

zpět