Měšťanský dům Formule

zpět

Měšťanský dům Formule

Základní informace

Rok: 
1997
Architekt: 
Jiří Gebrian

Měšťanský dům Formule - snad nejkontraverznější dílo zlínského architekta Jiřího Gebriana postavené na ulici Soudní v roce 1997 v místě proluky. Až dekonstruktivistická postmoderní stavba, značně převyšující horizont okolních staveb vyvolala a vyvolává kontraverzní reakce odborníků i občanů.

Nicméně zůstává dnes již zajímavým svědecvím o určité přechodové době a současně stylu  výstavby 90-tých let minulého stoleti.

Měšťanský dům Formule
Měšťanský dům Formule
Měšťanský dům Formule
Měšťanský dům Formule
Měšťanský dům Formule

zpět