Měníme Zlín. Baťovské silo, dominanta třídy Tomáše Bati, se promění v centrum strategických služeb NWT a.s.

zpět

Měníme Zlín. Baťovské silo, dominanta třídy Tomáše Bati, se promění v centrum strategických služeb NWT a.s.

Proměna bývalého zemědělského sila v moderní centrum strategických služeb NWT zní jako ambiciózní projekt. Vnímání těchto ambicí se ale posune s vědomím, že silo je ve skutečnosti klasickou budovou zlatého věku baťovské architektury. Je výzva dát objektu moderní ráz a zůstat věrný tradičnímu vzhledu. Tato výzva stojí před stavební firmou Navláčil, která rekonstrukci sila právě teď realizuje.

“Baťa vtisknul Zlínu heslo: ‘Budujeme velký Zlín, bouráme minulé století’. My jsme naopak hrdí na to, že můžeme malou část Baťova Zlína proměnit pro moderní využití,” zhodnotil výzvu pro stavební firmu Navláčil vedoucí poptávky a marketingu Vít Mach. V průběhu roku 2014 se tak zcela změní účel této původně zemědělské stavby.

Po dokončení rekonstrukce bude tato stavba sloužit jako centrum strategických služeb společnosti NWT. Budou zde umístěny prostory pro centrum sdílených služeb, centrum oprav hi-tech výrobků, centrum vývoje specializovaných IS/ICT, datové centrum a další nezbytné prostory.

Další dědic Baťova funkcionalismu

Investor, společnost NWT, chce přizpůsobit budovu sila požadavkům pro vnitřní provoz a zároveň respektovat architektonicky cennou a historicky významnou stavbu, která tvoří dominantu okrajové části Zlína. Marketingový vedoucí Vít Mach klade důraz na to, že rekonstrukce sila nepopře kvůli novému využití tradiční baťovský vzhled. Naopak, ve své podobě po dokončení bude propojovat klasickou zlínskou architekturu s jemnými a nenásilnými moderními prvky.

Autor nové podoby objektu Ladislav Semela zachoval původní tvar objektu včetně typického rastru železobetonové nosné konstrukce s cihelnými vyzdívkami, umístění a členění původních oken. Jednoduchý koncept Baťova funkcionalismu ale doplní i moderní prvky, například velké prosklené stěny hlavního vchodu.

Fasádní plášť bude kombinovat tradiční režné zdivo s fasádní omítkou bílé barvy pro odlehčení hmoty budovy. Největší změnou na fasádě bude úprava velikosti a rozmístění oken, vytvoření reprezentativního a proskleného foyer.

Budoucí strategické centrum stojí na Baťově modulu 6,15x6,15

Podobu a objem určuje stavbě sila konstrukční modul, který je využitý na celé řadě dalších staveb spojených s firmou Baťa. Objekt je ‘poskládán’ ze tří modulů na šířku a devíti na délku. Stavba má 8 nadzemních a jedno podzemní podlaží. Po stavebně technickém průzkumu byl stav shledán jako vyhovující s tím, že odpovídá stáří objektu a jeho opotřebení.

Díky rozsahu a charakteru stavby jako výškového objektu může společnost NWT využít při zastavěné ploše 1400 m2 komunikace, parkoviště či zpevněné plochy. Celkem 8200 m2 vnitřních ploch. Okolo objektu bude dalších 3450 m2

Silo postavené stavebním oddělením firmy Baťa

Objekt byl dokončen stavebním oddělením firmy Baťa v roce 1938 jako obilní silo a skladiště. Od této doby je výraznou dominantou západního okraje výrobního areálu, pozdějšího Svitu.

Investor: NWT a.s.
Koncepční studie: Ing. arch. Ladislav Semela
Projektant: CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Vít Mach
vedoucí marketingu a poptávky
Navláčil stavební firma, s.r.o.

 

 

Tisková zpráva

Měníme Zlín. Baťovské silo, dominanta třídy Tomáše Bati, se promění v centrum strategických služeb NWT a.s.
Měníme Zlín. Baťovské silo, dominanta třídy Tomáše Bati, se promění v centrum strategických služeb NWT a.s.
Měníme Zlín. Baťovské silo, dominanta třídy Tomáše Bati, se promění v centrum strategických služeb NWT a.s.
Měníme Zlín. Baťovské silo, dominanta třídy Tomáše Bati, se promění v centrum strategických služeb NWT a.s.

zpět