Místní část Lužkovice

zpět

Místní část Lužkovice

 

Místní část Lužkovice leží v údolí na pravém břehu řeky Dřevnice, 6,8 km východně od centra Zlína v nadmořské výšce 243 m. V k. ú. Lužkovice žije k 31. 12. 2015 633 obyvatel a je zde 257 čísel popisných (k 22. 1. 2013). Sousedí těsně se Želechovicemi nad Dřevnicí, od nichž je dělí pouze řeka Dřevnice. Do k. ú. Lužkovice, které měří 420 ha patří i bývalý panský dvůr (zvaný též Cecilka). Lužkovice se poprvé v písemných pramenech připomínají v r. 1407.
Na parcelách č. 99 - 114 se nachází cenná archeologická lokalita - zaniklé středověké tvrziště z 2. pol. 13. století. Tomuto místu se říká Na tvrzi a majiteli pozemků Tvrzovják.
Obecní pečeť: uprostřed pečetního pole je monogram se jménem Maria, kolem nápis Obec Lusskowska poctiwa. 

 

Místní část Lužkovice
Místní část Lužkovice
Místní část Lužkovice
Místní část Lužkovice
Místní část Lužkovice
Místní část Lužkovice
Místní část Lužkovice
Místní část Lužkovice
Místní část Lužkovice
Místní část Lužkovice
Místní část Lužkovice
Místní část Lužkovice
Místní část Lužkovice
Místní část Lužkovice
Místní část Lužkovice
Místní část Lužkovice

zpět