Pěší lávky

zpět

Pěší lávky

Základní informace

Rok: 
2014

Elegentní lávka pro pěší - nejprve na Benešově nábřeží - v kontextu dřívějších městských lávek přes řeku Dřevnici velmi svěží řešení.

Do roku 2020 bylo těchto lávek použito jako typových a postaveno přes řeku Dřevnici několik. Například na Podvesné, u Terna - v současné době na Podhoří u bývalých mrazíren.

Pěší lávky
Pěší lávky
Pěší lávky

zpět