Laboratorní centrum Fakulty Technologické UTB

zpět

Laboratorní centrum Fakulty Technologické UTB

Základní informace

Rok: 
2013
Architekt: 
Vladislav Vrána

Laboratorní centrum Fakulty Technologické UTB - v místě původního baťovského koupaliště "Baťáku" (později vietnamského tržiště a nakonec útulku bezdomovců) vyrostla během roku 2013 zcela nová budova Laboratorního centra zlínské UTB. Nové centrum přímo sousedí se starou budovou Fakulty technologické, což v budoucnu umožní fungování aktivit školy v jednom funkčním celku. Fakulta se specializuje mimo jiné na výzkum technologií v obuvnicko-plastikářské výrobě.

Objekt se dispozičně sestává ze 4 nadzemních podlaží (NP) s ustoupeným 5. podlažím (bude sloužit jako místo pro technologické zařízení), plus 1 sníženého podlaží a 1 podzemního podlaží. Centrum bude vybaveno moderními přistroji pro výzkum, vývoj a výuku fakulty.

Budova se zároveň stává jakýmsi vstupním prostorem - branou do města - ze strany autobusového nádraží.Přestože je vnější plášť budovy odlišný od baťovského rastru ostatních budov, celkově objekt do areálu vhodně a celkem nerušivě zapadá.

Laboratorní centrum Fakulty Technologické UTB
Laboratorní centrum Fakulty Technologické UTB
Laboratorní centrum Fakulty Technologické UTB
Laboratorní centrum Fakulty Technologické UTB
Laboratorní centrum Fakulty Technologické UTB
Laboratorní centrum Fakulty Technologické UTB
Laboratorní centrum Fakulty Technologické UTB
Laboratorní centrum Fakulty Technologické UTB
Laboratorní centrum Fakulty Technologické UTB
Laboratorní centrum Fakulty Technologické UTB
Laboratorní centrum Fakulty Technologické UTB
Laboratorní centrum Fakulty Technologické UTB
Laboratorní centrum Fakulty Technologické UTB
Laboratorní centrum Fakulty Technologické UTB
Laboratorní centrum Fakulty Technologické UTB
Laboratorní centrum Fakulty Technologické UTB
Laboratorní centrum Fakulty Technologické UTB
Laboratorní centrum Fakulty Technologické UTB
Laboratorní centrum Fakulty Technologické UTB
Laboratorní centrum Fakulty Technologické UTB
Laboratorní centrum Fakulty Technologické UTB
Laboratorní centrum Fakulty Technologické UTB
Laboratorní centrum Fakulty Technologické UTB
Laboratorní centrum Fakulty Technologické UTB

zpět