Kostel svatého Mikuláše a fara v Malenovicích

zpět

Kostel svatého Mikuláše a fara v Malenovicích

Základní informace

Rok: 
1386

Kostel v Malenovicích a fara (14-15. století) - první zmínky o raně gotickém kostelu na místě bývalého náměstí Malenovic pocházejí ze 14-15 století - první doložené zmínky jsou z roku 1386.. Tento původní  starý kostel byl kolem roku 1845 obestavěn budovou nového většího kostela a starý posléze zbořen. Z původního kostela se zachovaly oltářní obrazy a rovněž náhrobní kámen Tetoura z Tetourova, pána z Malenovic a Pohořelic z roku 1560. Současná podoba kostela se datuje na konec 19. století, kdy kostelu přibyla dnešní věž. Stavba byla financována tehdejším majitelem panství Leopoldem ze Štenberku. Stropní malby pocházejí z roku 1893 a jejich autorem byl akademický malíř Schmidt. Oltáře pocházejí z roku 1902 a jsou dílem olomouckého řezbáře F.Cellera.

Kostel má jednu loď, presbytář, sakristii a kostelní věž s hodinami a 4 zvony. Objektu kostela přiléhá budova fary.

Kostel svatého Mikuláše a fara v Malenovicích
Kostel svatého Mikuláše a fara v Malenovicích
Kostel svatého Mikuláše a fara v Malenovicích
Kostel svatého Mikuláše a fara v Malenovicích
Kostel svatého Mikuláše a fara v Malenovicích
Kostel svatého Mikuláše a fara v Malenovicích
Kostel svatého Mikuláše a fara v Malenovicích
Kostel svatého Mikuláše a fara v Malenovicích
Kostel svatého Mikuláše a fara v Malenovicích
Kostel svatého Mikuláše a fara v Malenovicích
Kostel svatého Mikuláše a fara v Malenovicích
Kostel svatého Mikuláše a fara v Malenovicích

zpět