Kostel Narození Panny Marie Štípa

zpět

Kostel Narození Panny Marie Štípa

Kostel Narození Panny Marie ve Štípě + starý kostel - o původní zmínky o farnosti Fryštácké se datují zpět mezi léta 1617-1893). Již ve 14 století se do Štípy pořádaly poutě k Panně Marii. První zmínky o obci Štípa a farnosti je z roku 1391.Historický vývoj kostela byl vždy také úzce spjat s nedalekým hradem Lukovem (dnes zřícenina) a lukovským panstvím.

Kostel ve Štípě v historii sloužil jako významné poutní místo a přilehlý hřbitov jako pohřebiště majitelů lukovského hradu i místních obyvatel. Starý gotický kostelík je dnes kulturní památkou. V současné době započala rekonstrukce za přispění veřejnosti a různých organizací. V průběhu oprav se dokonce nalezly  kosterní pozůstatky, a tak probíhá rovněž archeologický výzkum.

Dne 22.5.2013 bylo slavnostně otevřeno nově zrekonstruované prostranství před kostelem - Mariánské náměstí - kdy cesta, která vedla dříve přímo před kostelem, byla přeložena stranou a vzniknul tak důstojný prostor sloužící nejen veřícím ale i všem občanům Štípy.

http://www.stipa.cz/

Kostel Narození Panny Marie Štípa
Kostel Narození Panny Marie Štípa
Kostel Narození Panny Marie Štípa
Kostel Narození Panny Marie Štípa
Kostel Narození Panny Marie Štípa
Kostel Narození Panny Marie Štípa
Kostel Narození Panny Marie Štípa
Kostel Narození Panny Marie Štípa
Kostel Narození Panny Marie Štípa
Kostel Narození Panny Marie Štípa
Kostel Narození Panny Marie Štípa
Kostel Narození Panny Marie Štípa
Kostel Narození Panny Marie Štípa
Kostel Narození Panny Marie Štípa
Kostel Narození Panny Marie Štípa

zpět