Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny

zpět

Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny

Po bankrotu obuvnického koncernu SVIT na konci 90-tých let byla majetková situace v bývalém baťovském areálu značně nepřehledná. Velká část budov propadla jako zástava bankám a rovněž komunikace a infrastruktura byla v rukou rozličných subjektů. Trvalo dlouhá léta, než se společným postupem města Zlína a Zlínského kraje podařilo částečně pohnout se zablokovanou situací a začaly se připravovat konkrétní plány na revitalizaci východní části továrního areálu.Společným usílím politiků a představitelů města i Zlínského kraje (pravda usilím často sporným, často kritizovaným) se tak podařilo kompromisně odkoupit objekty a jinou infrastrukturu a budovy postupně přestavovat na administrativní, obchodní, zdravotnické či kulturní instituce. Rovněž i soukromí investoři celkem pietně přetvářejí některé budovy v komerční a multifunkční  objekty. V západnější části areálu zůstává i nadále výrobní činnost.

Jako určitý počátek revitalizace lze pokládat zdařilou rekonstrukci  "Jednadvacítky" na sídlo Krajského úřadu a Finančního úřadu z roku 2004 -  včetně výstavby Parkovacího domu. V průběhu následujících let byly postupně pietně rekonstruovány budovy lemující dnešní ulici J.A.Bati na obchodní, kancelářské a stále i výrobní prostory. V roce 2006 pak byla velmi zdařile revitalizována budova č.23  na Podnikatelský inkubátor. V budově bývalé Svitovské brány dočasně nalezlo sídlo přesunuté muzeum Obuvi (dnes již přestěhováno do Baťova Institutu).

Zakoupením a velmi citlivou rekonstrukcí významných poválečných budov 14 a 15 Zlínským krajem (budovy od architekta Voženílka), bylo společným usílím kraje i města vytvořeno unikátní dílo - Baťův Institut 14/15 - kde nalezly sídlo významné zlínské kulturní instituce (Krajská knihovna, Muzeum Jihovýchodní Moravy a Krajská galerie). V místě bývalého koupaliště Baťák, je dokončováno nové Laboratorní centrum UTB.

Na konverzi továrního areálu se také velkým dílem podílí soukromí investoři (zejména CREAM, jemuž patří velká část areálu). V roce 2013 pietně zrekonstruovali bývalou tovární Hasičárnu na komerční objekt a ve stejném roce proběhla velmi zdařilá celková revitalizace budovy 32 na MAX 32 - objekt zahrnující obchodní, kancelářské prostory i loftové bydlení (Do objektu přesídlila z náměstí Česká pošta). V místě dnes chátrajících budov 24,25,26 chystá investor moderní obchodní centrum Fabrika. Nutno podotknout, že případné bourání budov, jakožto i podoba nového centra vzbuzují ve městě značné rozpaky i protichůdné emoce a názory. Na počátku roku 2014 byly budovy bohužel asanovány. Na jejich místě bylo zřízeno provizorní placené parkoviště - doufejme, že ne navěky.

Celkově ovšem probíhá konverze východní části areálu a jeho začlenění jako fungující živé součásti města více než zdařile. V prostoru se mísí funkce kulturních institucí, obchodních aktivit, úradů státní správy, výhledově také funkce rezidenční, se stále živou a fungující činností výrobní i skladovací. Postupně se opravují komunikace, bylo vybudováno nové napojení z křižovatky Antonínova. Letos byla do areálu zavedena i linka MHD. Stále ovšem zůstává značný kus práce zejména u zanedbané infrastruktury chodníků a cest v areálu.

Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny
Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny
Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny
Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny
Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny
Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny
Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny
Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny
Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny
Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny
Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny
Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny
Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny
Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny
Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny
Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny
Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny
Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny
Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny
Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny
Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny
Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny
Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny
Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny
Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny
Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny
Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny
Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny
Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny
Konverze areálu Svitu - bývalé Baťovy továrny

zpět