Kolektivní dům

zpět

Kolektivní dům

Základní informace

Rok: 
1950
Architekt: 
Jiří Voženílek

Kolektivní dům - mezi lety 1945 - 1950 vyvrcholily ve Zlíně poválečné snahy o nalezení nových forem bydlení (tzv.kolektivního bydlení)  jedinečnou stavbou Kolektivního domu. Je uváděn jako jeden ze dvou kolektivních domů postavených na území Československa (druhý stojí v Litvínově - Hilský/Linhart). Zde musíme podotknout, že Zlín započal tuto novou formu výstavby již v díle chodbových Morýsových domů (Drofa) a i pozděj  tato forma bydlení našla pokračování ještě u experimentálního domu Drofa (1960), stejně jako segmentové domy na Jižních Svazích i jiné další velkokapacitní domy by se do této kategorie mohly  směle zařadit. Myšlenky a plány na kolektivní bydlení, zejména levicově smýšlejících architektů však brzy narazily na své limity. Například velmi skromné vybavení kuchyňských koutů přestalo brzy vyhovovat standardům bydlení, a tak se postupně od těchto myšlenek ustupovalo.

Autorem návrhu kolektivního domu byl J. Voženílek. Tento architekt působil úspěšně již v Baťových závodech a během války pracoval zejména na prvních návrzích montovaných staveb. Později odešel do Prahy, kde působil například jako hlavní architekt metropole.

Kolektivní dům je patnáctipodlažní, zahrnuje 26 třípokojových bytů 55-62 m2 a 76 dvoupokojových bytů (39 m2), vybavených kuchyňskými linkami. Pokoje bylo možno flexibilně upravit pomocí montovaných příček z dřevěných panelů. Konstrukčně se jedná opět o ve Zlíně osvědčený monolitický železobetonový skelet. Balkóny jsou vyrobeny z betonových prefabrikátů. V přízemí objektu byla navržena restaurace, klubovna a na terase tělocvična. Na budovu přímo navazuje přízemní nástavba, kde byly umístěny jesle a mateřská školka, kam mohly děti ráno rovnou přejít. V objektu se nalézala také družina, jesle, knihovna či fotokomora. Stavba je příkladem vrcholné poválečné konstruktivistické architektury.

Prostor bývalé restaurace (poz. nikdy vlastně pořádně nesloužila - v poválečném přídělovém systému nebylo jednoduché se starvovat v restauraci), který dlouho sloužil jako vysokoškolská menza, byl dnes přeměněn na městské kulturní centrum Alternativa a pořádají se zde výstavy a koncerty.

Kolektivní dům
Kolektivní dům
Kolektivní dům
Kolektivní dům
Kolektivní dům
Kolektivní dům
Kolektivní dům
Kolektivní dům
Kolektivní dům
Kolektivní dům
Kolektivní dům
Kolektivní dům
Kolektivní dům
Kolektivní dům
Kolektivní dům
Kolektivní dům
Kolektivní dům

zpět