Jiří Gebrian

Narozen 27.12.1946 v Lysicích

Jiří Gebrian studoval na Fakulte stavební VUT Brno a studium zakončil v roce 1973. V letech 1973-74 pracoval v ostravském Druposu a posléze pak působil na útvaru hlavního architekta města Zlína mezi lety 1974-1993 (od roku 1986 jako hlavní architekt města). Od roku 1993 pracuje v samostatném ateliéru.

Ve Zlíně se uvedl stavbou Střediska na Pindule spolu s architektem K.Havlišem. (1980).

Po revoluci nesou ve Zlíně jeho rukopis například stavby:

-Tržnice ABS (1993)

-Úřad práce (1995)

-budova TVSG (1996)

- Polyfunkční dům Bartošova čtvrť

-Modlitebna adventistické církve Malenovice sp. K.Havliš (1998)

-Dům s pečovatelskou službou Broučkova (2000)

Z jeho nejvýznamnějších nerealizovaných zlínských projektů uveďme zejména Obchodní dům na Čepkově (1998).

Jiří Gebrian byl činný i mimo město Zlín. Mnoha publikacemi se podílel na rozvoji a propagaci architektury.