Jednodomek s garáží

zpět

Jednodomek s garáží

Základní informace

Rok: 
1935

Jednodomek s garáží - jeden z posledních masově opakovaných typů jednodomků, zejména ve čtvrti Díly, ale i jinde, kde komunikace umožňovala přístup ke garáži. Celkově se jedná o domek vyššího stadardu bydlení. I u tohoto typu domků najdeme několik vyriant (zejména u okenních dispozicí).

Ke každému z domků patřila garáž (byla již doba nazralá rozvoji automobilismu) a nad ní se nacházela terasa s větším oknem v patře (někdy nazývaným též jako "stěhovací okno").Původně byly tři exempláře tohoto typu postaveny v kolonii U Lomu, společně s vítěznými návrhy mezinárodní soutěže na nový typ obytného domu z roku 1935

Ve čtvrti Díly byl tento typ kombinován v pravidelných řadách s dalším typem mezidomku. Jedná se o jeden z nejvyzrálejších, nejkomfortnějších typů domků baťovské výstavby probíhající těsně před druhou světovou válkou.

Jednodomek s garáží
Jednodomek s garáží
Jednodomek s garáží
Jednodomek s garáží
Jednodomek s garáží
Jednodomek s garáží
Jednodomek s garáží
Jednodomek s garáží
Jednodomek s garáží

zpět