Jan Kotěra

Jan Kotěra

Architekt: Jan Kotěra

Narozen: 18. 12. 1871 Brno

Zemřel: 17. 4. 1923 Praha

Jan Kotěra byl český architekt, urbanista, teoretik architektury, návrhář nábytku a malíř.

Jan Kotěra se narodil 18. 12. 1871 v Brně jako mladší syn Antonína Kotěry (učitel kreslení) a jeho ženy Marie (Němka). Vychováván byl v německých školách nejprve v Ústí nad Labem a potom na státní průmyslové škole, Odborné škole stavitelské v Plzni.

Po maturitě v roce 1890 přišel do Prahy, kde absolvoval praxi v projekční kanceláři inženýra Freyna a ocitl se v blízkosti barona Mladoty ze Solopysk. Oba objevili jeho talent a stali se mecenáši jeho dalšího studia na vídeňské Akademii výtvarných umění od roku 1894, kdy tam nastoupil nový profesor Otto Wagner. Ve Vídni se mladý Kotěra seznámil s Jože Plečnikem, Josefem Hoffmannem, Josefem Urbanem, ale i s Adolfem Loosem.

Kotěra byl ovlivňován na jedné straně wagnerovským modernismem, na druhé straně italsky orientovaným klasicismem, který ve vídeňské akademii ještě dozníval. Roku 1897 získal prestižní Římskou cenu spojenou se stipendijním pobytem v Pallazo Venezia v Římě. Tento pobyt spojený s cestami po celé Itálii, který Kotěra uskutečnil od února do června 1898, završil jeho učednická léta.

Po návratu z Itálie nastoupil na speciální školu dekorativní architektury na pražské uměleckoprůmyslové škole na místo Friedricha Ohmanna. K jeho žakům tam patřil například Josef Gočár.

V roce 1899 se oženil s Bertou Trázníkovou a zařídil si byt v Praze. Téhož roku začíná pracovat na své první významné realizaci, kterou byla stavba Peterkova domu v Praze.

Roku 1910 byl jmenován profesorem nově vytvořené speciální školy architektury na Akademii výtvarných umění v Praze, kde učí i Bohuslava Fuchse a Františka L. Gahuru.

Jan Kotěra působil ve spolku výtvarných umělců Mánes a jako redaktor časopisu Volné směry. Organizoval množství výstav (Auguste Rodin, expozice českého umění na světové výstavě v Mnichově,.). V jeho atelieru postupně pracovali Otakar Novotný, Josef Gočár a Pavel Janák. Absolvoval několik cest do Paříže, Holandska, Belgie, Německa.
17 dubna 1923 po delší nemoci zemřel.

(www.osobnosti.cz)

Ve Zlíně působil Jan Kotěra jako první architektonický poradce Tomáše Bati. Podle jeho návrhu byla postavena samotná Vila T.Bati a je rovněž autorem prvních regulačních plánů města Zlína a základů první dělnické kolonie Letná. Po jeho smrti roku 1923 se role poradce firmy ujímá Josef Gočár (pro Zlín přímo neprojektoval, ale většinu projektů posuzoval) a přímo prací ve Zlíně pak Kotěrův žák František Lydie Gahura.