Jak na vodu v podchodu? Zlín musí dbát i rad hydrologa

zpět

Jak na vodu v podchodu? Zlín musí dbát i rad hydrologa

Asi čtyřicet vad odhalila květnová kolaudace nového podchodu ve Zlíně. Drtivou většinu z nich dodavatel uznal a do dnešního dne již odstranil.

Zlíňané si například pamatují flekaté dlaždice. Naposledy se řešily vady na plochách zeleně, kde byly v trávníku prohlubně. Největší problém, zatékání do podchodu, se však řeší stále. Dosavadní opatření, dotěsnění spáry, se jeví jako neúčinné.

„Situace je nyní taková, že je k podepsání připravena smlouva o odstranění závad. Půjde o závady v rámci reklamace.

V rámci této smlouvy si město i dodatečně objednalo některé další úpravy, které uhradí. Smlouvu má momentálně realizátor stavby OHL ŽS k dispozici na připomínkování," uvedl Zdeněk Dvořák, mluvčí města.

Opatření budou razantní

„Podpis čekáme v nejbližších dnech, kdy má dojít k setkání primátora se zástupci firmy," doplnil mluvčí.

Reklamací vad v podchodu se zabývala i poslední rada města. Podle podkladů, které mají zlínští radní k dispozici, se bude muset přikročit k opravdu razantním opatřením.

Podle jedné z variant by se musely nově provedené izolace vykopat, netěsnící místo ověřit pomocí zátopových zkoušek a místo následně opravit.

Další varianta navrhuje provedení hloubkového vrtu, který by odvedl srážkovou vodu z drenáží do spodních vod pod základovou deskou.

„Varianty musí posoudit projektant a hydrolog," doplnil mluvčí města Zdeněk Dvořák.

 

Článek publikován ve Zlínském deníku dne 20.10.2014

zpět