Individuální vilka Letná

zpět

Individuální vilka Letná

Jeden z nejstarších individuálních domků na Letné z konce 20. let

Podobný typ domku svého času stával i v místě dnešního autoservisu, který byl vybudován na místě zbořeného objektu, poškozeného bombardováním.

Dům je dnes dokonale pietně rekonstruován.


zpět