Panelové domky - Lesní čtvrť

zpět

Panelové domky - Lesní čtvrť

Základní informace

Architekt: 
V. Kubečka, M. Drofa, J.Voženílek, H.Adamec, B.Kula

Experimenty s montovanými domky - prvnelová panelová výstavba na území Československa.

To, že k vývoj panelových staveb započal ve Zlíně není žádné překvapení, protože ani v meziválečném období protektorátu, díky Baťovým závodům stavební ruch úplně nezaniknul . Ve firmě se experimetovalo s moderními technologiemi, které umožňovaly více, rychleji, efektivněji a laciněji vyrábět, a proto se ve čtyřicátých letech v jeho stavební firmě přikročilo k vývoji a testům s panely, blokopanely tvárnicemi a litým betonem. (experiment 2 domků se šikmou střechou ve spodní části Lesní čtvrti kolem roku 1942.)

Následně byla postavena trojice čtyřdomků na ulici Štefánikově (architekti Adamec-Kula), se šikmou střechou (v poválečných letech 1946-47) - jako montované experimentální rodinné půldomky z cihelných bloků či blokopanelů. (dnes je původní stav zcela již překryt novou fasádou a úpravami). snímky 11,12,17,18.

Dvě řady dvojdomků s rovnou střechou pak byly později vystavěny v kolonii na Lesní čtvti (pod dnešním Gymnáziem) v roce 1948.

Na tyto počáteční experimenty se po válce ve Zlíně navázalo vývojem prvních (celostěnných) panelových domů G 40 a později konstrukčních soustav G 57-55,G 58 a G59 a dalších.


Panelové domky - Lesní čtvrť
Panelové domky - Lesní čtvrť
Panelové domky - Lesní čtvrť
Panelové domky - Lesní čtvrť
Panelové domky - Lesní čtvrť
Panelové domky - Lesní čtvrť
Panelové domky - Lesní čtvrť
Panelové domky - Lesní čtvrť
Panelové domky - Lesní čtvrť
Panelové domky - Lesní čtvrť
Panelové domky - Lesní čtvrť
Panelové domky - Lesní čtvrť
Panelové domky - Lesní čtvrť
Panelové domky - Lesní čtvrť
Panelové domky - Lesní čtvrť

zpět