Experimentální sídliště Podvesná IV. - První panelové domy

zpět

Experimentální sídliště Podvesná IV. - První panelové domy

Základní informace

Rok: 
1947
Architekt: 
Miroslav Drofa

První experimentální sídliště - Podvesná IV  - prostorem k poválečným experimentům s bytovou výstavbou se stala Podvesná IV. V poválečné době se začínala hledat ideální forma a metody vhodné pro další hromadnou výstavbu bytových domů. Experimentovalo se s osvědčeným spárovaným zdivem, objevují se první cihlové omítané domy a vznikaly i první montované panelové stavby. Výstavba z cihel byla poměrně nákladná, materiálu byl nedostatek a tak se hledaly nové možnosti prefabrikovaných stavebních dílců pro výstavbu. Otevírala se cesta k panelovým metodám. Ve Zlíně se začíná experimentovat s použitím velkých železobetonových tvárnic o velikosti 90 x 270 cm s obsahem strusky ci plynu.  

S prvními pokusy o montáž domků z panelových dílců se začalo již za války ve stavebním oddělení fy. Baťa na Lesní čtvrti nebo na ulici Štefánikova. Na vývoji staveb se podíleli přední architekti jako M.Drofa, H,.Adamec, V.Kubečka a další. V roce 1940 byl postaven experimentální domek z litého betonu. Právě Miroslav Drofa byl hlavním poválečným architektem zodpovědným za vývoj konstrukcí nových typů výstavby .

Na Podvesné Drofa nejprve v roce 1947 postavil jednopodlažní experimentální čtyřdomek z montovaných panelů. Každý z bytů má svůj samostatný vchod - tedy stále spíše rodinný domek než bytový dům. Vedle pak byly postaveny dva tříetážové bytové domy z cihelného zdiva, jako volné variace Karfíkových domů ve čtvrti Julia Fučíka.

Na témže místě byl pak o něco později postaven třípodlažní montovaný dům s panelových bloků, který lze již téměř pokládat za "První panelák v poválečném Československu".(Všeobecně se ale za první panelový dům považuje až první prototyp panelové metody G 40 - rovněž ve Zlíně - který využil již panelů celostěnných). Objekt je také tříetážový, se zajímavě tvarovanými balkony.

V 50-tých letech byl prostor experimentálního sídliště završen stavbou omítaných zděných bytových domů a rovněž od řeky uzavřen dvojicí tehdy již sériově opakovaných panelových domů G 40.

 

Experimentální sídliště Podvesná IV. - První panelové domy
Experimentální sídliště Podvesná IV. - První panelové domy
Experimentální sídliště Podvesná IV. - První panelové domy
Experimentální sídliště Podvesná IV. - První panelové domy
Experimentální sídliště Podvesná IV. - První panelové domy
Experimentální sídliště Podvesná IV. - První panelové domy
Experimentální sídliště Podvesná IV. - První panelové domy
Experimentální sídliště Podvesná IV. - První panelové domy
Experimentální sídliště Podvesná IV. - První panelové domy
Experimentální sídliště Podvesná IV. - První panelové domy
Experimentální sídliště Podvesná IV. - První panelové domy
Experimentální sídliště Podvesná IV. - První panelové domy
Experimentální sídliště Podvesná IV. - První panelové domy
Experimentální sídliště Podvesná IV. - První panelové domy
Experimentální sídliště Podvesná IV. - První panelové domy
Experimentální sídliště Podvesná IV. - První panelové domy
Experimentální sídliště Podvesná IV. - První panelové domy
Experimentální sídliště Podvesná IV. - První panelové domy
Experimentální sídliště Podvesná IV. - První panelové domy
Experimentální sídliště Podvesná IV. - První panelové domy
Experimentální sídliště Podvesná IV. - První panelové domy
Experimentální sídliště Podvesná IV. - První panelové domy
Experimentální sídliště Podvesná IV. - První panelové domy
Experimentální sídliště Podvesná IV. - První panelové domy

zpět