Dům pana Nejedlíka

zpět

Dům pana Nejedlíka

Základní informace

Rok: 
1932
Architekt: 
Bohumil Zámečník

Dům pana Karla Nejedlého - vystavěný roku 1932 na ulici Štefánikova podle projektu stavitele Bohumila Zámečníka.

Stavba jako i dvě vedlejší byla jednopatrová s jednoduchou fasádou.

Dům pana Nejedlíka

zpět