Bytové domy Vršava

zpět

Bytové domy Vršava

Základní informace

Rok: 
2014

Bytový dům na Vršavě byl v roce 2014 postaven na Vršavě a později přibyl ještě jeden na sousední parcele.

Bytové domy Vršava
Bytové domy Vršava
Bytové domy Vršava
Bytové domy Vršava
Bytové domy Vršava
Bytové domy Vršava

zpět