Budovy továrny - poválečné

zpět

Budovy továrny - poválečné

Základní informace

Rok: 
1947
Architekt: 
Jiří Voženílek

Nové tovární budovy postavené po válce podle návrhu architekta J.Voženílka.

Během druhé světové války dne 20.11:1944 byl Zlín těžce zasažen spojeneckým bombardováním.  Zasažena byla například kolonie Letná. Dodnes se přesně neví jestli byl nálet  plánovaný, nebo se Zlín stal jen zástupným cílem. Nicméně na Zlín spadlo kolem 260 bomb a v továrně bylo zasaženo či jinak poškozeno kolem 10 hlavní budov. Například centrální sklad hořel mnoho dní a nakonec se sesunul k zemi. Škody byly značné. (Na snímku č.14 je zase výstižně zachycena tabulka s potvrzením osvobozenecké armády o absenci min - také na budově 24).

Na místě zničených budov bylo třeba po válce rychle dostavět nové. Nové tovární budovy např. č. 14 a 15 jsou návrhem architekta J.Voženílka. Typově vycházejí ze starého dobrého železobetonového skeletu baťovských továrních budov, tradiční trojtrakt zůstal zachován, jen tradiční modul 6,15x6,15 byl zde rozšířen o krajní pole na 7,85x6,15x7,85. - budovy jsou pětietážové. Do zvětšených prostor bylo umístěno hygienické zařízení a strojovny klimatizace. Co je zajímavé, že k provedení koncových polí budov byly u jedné použity sloupy kulaté a a druhé sloupy hranaté.

V  roce 1962 byla postavena centrální lisovna budova č.52 (arch.Bartoš), která na Voženílkovy budovy navazuje (první snímky v kolekci).

Dnes jsou prázdné chátrající budovy 14 a 15 odkoupeny městem a jsou v plném proudu přestavby. Měly by sloužit jako sídlo městských institucí - Krajské galerie, Muzea Jihovýchodní Moravy i Knihovny.

Budovy továrny - poválečné
Budovy továrny - poválečné
Budovy továrny - poválečné
Budovy továrny - poválečné
Budovy továrny - poválečné
Budovy továrny - poválečné
Budovy továrny - poválečné
Budovy továrny - poválečné
Budovy továrny - poválečné
Budovy továrny - poválečné

zpět