Baťovský domek a současná architektura. Výstava ukazuje povedené rekonstrukce

zpět

Baťovský domek a současná architektura. Výstava ukazuje povedené rekonstrukce

Výstavní projekt Jitky Ressové Můj baťovský domek, který je k vidění v pražské Galerii UM, ukazuje zdařilé rekonstrukce legendárních zlínských domů.

Vize Tomáše Bati vybudovat ze Zlína město pro 50 000 obyvatel zapříčinila stavební boom, který si vynutil nejen velkorysé urbanistické stavební řešení, ale především výstavbu domků pro individuální bydlení zaměstnanců firmy. Od dvacátých let byly zastavovány čtvrti jako Letná, Zálešná, Podvesná, Díly nebo Lesní čtvrť. Výstavba rodinných domů se stala prioritou pro řešení bytové otázky. „Průmyslový zaměstnanec je při své práci služebníkem, musí proto mít takové možnosti soukromého života, aby se cítil ve svém domě králem.“ Vysvětluje v roce 1944 F. L. Gahura naplňování Baťových plánů.

Umožňují současné regulace skloubení kvalitního bydlení při zachování ceněných urbanistických hodnot celku?

Masová výstavba však měla sloužit jen po dobu třiceti let, navzdory původním plánům slouží obyvatelům města dodnes. Z dělnického bydlení se stalo místo chráněné památkovou péčí, bydlí zde rodiny starousedlíků, jejichž prarodiče byli u Bati opravdu zaměstnáni, stěhují se sem jejich potomci ale i noví obyvatelé města, kteří jsou hrdi na zdejší architekturu. Životní styl, potřeby a nároky na bydlení se změnily, proto je nutné klást si otázky, jak nové potřeby vypadají, umožňují současné regulace skloubení kvalitního bydlení při zachování ceněných urbanistických hodnot celku?

Výstava „Můj baťovský domek“ prezentuje současné úpravy baťovského bydlení ve Zlíně. Jejím cílem je konfrontovat někdejší záměry tvůrců s novými požadavky a představami, které jsou na bydlení kladeny současnými obyvateli.

Na výstavě je představeno devatenáct pečlivě vybraných, zdařilých a v nějakém ohledu zajímavých rekonstrukcí různých typů baťovských domků. Díky pozitivním příkladům tak můžeme dojít ke zjištění, že omezení, ať už prostorová nebo daná regulací, nemusí být nutně omezením v individuálním a kreativním využití obytného prostoru. Na druhou stranu výstava ukazuje, že i při dodržením vnějších omezení a přizpůsobení se regulacím je možné dosáhnout originálního obytného prostoru.

Rekonstrukce jsou prezentovány na přehledných schématech a půdorysech, které doplňuje soubor fotografií Libora Stavjaníka dokreslující vnitřní atmosféru bydlení a obraz ze života v domě. Výstavu doplňuje zvukový záznam a filmový dokument, jehož autorkami jsou Jitka Ressová a Gabriela Janková.

Galerie UM, Náměstí Jana Palacha 80, Praha 1
28. 2. 2014 - 12. 4. 2014
Otevřeno po-so 10-18h, vstup zdarma
Autorka publikace a kurátorka výstavy: Jitka Ressová
Instalace: ellement – kancelář pro architekturu a design
Grafika výstavy: Toman Graphic Design (pozvánky, poutače, publikace), Jan Pavézka (výstavní panely), Zdeněk Macháček, studio 6.15 (logo)
Fotofrafie: Libor Stavjanik
Dokumentární film: Jitka Ressová (námět), Gabriela Janková (scénář, režie a střih), Linda Vorlíčková (kamera)
Překlad: Eva Janičková, Helena Tribe
Partneři výstavy: Kovárna VIVA a.s., RIM-CZ, spol. s r.o., mmcité+ a.s.

zpět