Atriové rodinné domy Lazy

zpět

Atriové rodinné domy Lazy

Základní informace

Rok: 
1980
Architekt: 
J.Kotásek

Atriové rodinné domy Lazy - v roce 1980 byla podle návrhu architekta J.Kotáska vystavěna skupina 12 atriových domů, ve svažitém terénu na Lazech.

Zajímavostí těchto rodinných domů je značný výškový rozdíl rozdíl ve svahu, který ovšem vedl autora k netradičnímu řešení vnitřních dispozic domů. Domy jsou situovány ve třech skupinách po 4, orientovány směrem jiho-východním.Hlavný vstupy domů do obytných prostor jsou řešeny v horní úrovni za použití atrií s přičleněnými garážemi. V nižším podlaží se nachází druhá  bytová jednotka, suterém a sklepy jsou zapuštěny ve svahu.

Zajímavé je také použití  bílé cihly v kombinaci s tmavohnědým dřevem. Vzhledem ke složitosti terénu se autorovi podařilo dosáhnou velmi zajímavého řešení obytných domů.

Atriové rodinné domy Lazy

zpět