24-25-26 FABRIKA

zpět

Multifunkční centrum "24-25-26 FABRIKA"

Jak je dobře známo firma Cream plánuje v baťovském areálu na místě současných budov 24, 25 a 26 postavit multifunkční centrum "24-25-26 FABRIKA". Jak by mělo vypadat a jestli jde skutečně jen o další nákupní centrum jsme se zeptali přímo v Creamu. Z informací které jsme dostali plyne že nejde o klasické nákupní centrum typu Kauflandu nebo Teska ale mají zde být kromě prodejní galerie i kancelářské prostory a současně zde bude mít své místo i Baťova univerzita. Oč usilují je zřejmé z materiálu z kterého část citujeme:

24-25-26 FABRIKA je multifunkční centrum, které navazuje na stávající koncept Baťova rastru a architekturu okolních průmyslových staveb. Nová FABRIKA nabídne funkce obchodního, kancelářského a vzdělávacího charakteru, doplněné o dopravní obslužnost s parkovacími kapacitami. Součástí revitalizace areálu je i přesun nádraží Zlín střed do nové budovy (16), což zvýší atraktivitu a vzhled této části továrního areálu.

Autorem nové 24-25-26 FABRIKY je známý pražský ateliér CMC architekti, vedený architekty Vítem Máslem a Davidem Chisholmem, jejichž realizace jsou vysoce ceněné jak odbornou veřejností, tak i uživateli budov.

Klíčem úspěšné revitalizace je společensky prospěšná kombinace funkcí.

24-25-26 FABRIKA je logickým vyústěním postupné úspěšné regenerace východní části areálu Baťovy továrny, jehož výrobní část ustoupila, a hledá se nové využití místa. V současnosti úspěšně provádíme regeneraci budovy č. 34 (hlavní provozovna CREAM Real Estate a sídlo mnoha nejen zlínských firem).

Revitalizace budovy 12 (krajské sídlo policie ČR) byla již dokončena. Z našeho portfolia nemovitostí byly například rovněž známé budovy č. 21 (Baťův mrakodrap – sídlo úřadu Zlínského kraje) a budovy č. 14-15, které jsme postoupili státní správě, abychom umožnili projekty urbanistické obnovy místa.

V místě bývalého továrního areálu tak vznikají clustery funkcí státní správy (budovy 12, 21, 22, 23, 14, 15), ubytování, hlavní pobočka pošty (32), vzdělání a kultury (02, 03, 04, 14, 15), kanceláří (23, 32, 34), podpory podnikání (23) a vědy (03, 04). Doba, kdy areál byl továrnou Baťových závodů, je pryč, kdysi srdce Zlína se na čas zastavilo. V současné době došlo k zásadnímu vylepšení dopravní obslužnosti zbudováním nové křižovatky tř. T. Bati a ulice J. A. Bati (mezi budovami 51-61), i k umístění výpravní budovy vlakového nádraží již bylo vydáno platné územní rozhodnutí.

CREAM Real Estate se jako odpovědný vlastník a správce řádně stará o veškeré své nemovitosti, nicméně budovy 24, 25 a 26 se nacházejí ve stavu, který již neumožňuje rekonstrukci, a proto přizval renomované CMC architekty, aby vypracovali studii využití a posléze i návrh multifunkčního centra 24-25-26 FABRIKA.

Projekt 24-25-26 FABRIKA společně s novým nádražím Zlín střed a parkovacím domem v nevyužité části areálu velmi pozvedne úroveň lokality a přiláká nejen zlínskou veřejnost a obyvatele zlínského regionu. V důsledku to bude znamenat, že východní část areálu dostane konečnou podobu, zajistí se dlouhodobá udržitelnost a zkvalitní se využití této části. Jsme přesvědčeni, že z tohoto efektu budou významně těžit i projekty kulturně vzdělávacího významu.

Celkový development se skládá z výstavby 24-25-26-FABRIKY, parkovacího domu (36), budovy hlavního nádraží Zlín střed (16) a úpravy části budovy 34 pro zázemí FABRIKY.

Program využitelnosti budovy 24-25-26 FABRIKA je velmi komplexní. Jsme si vědomi, že projekt tohoto rozsahu nemůže být podřízen jen jedné funkci, tak jako tomu bylo kdysi např. u budovy 34, která je nyní úspěšnou multifunkční budovou s nezaměnitelným charakterem. V duchu Baťovy filozofie o využitelnosti a ekonomické hospodárnosti jsme při navrhování programu pro 24-25-26 FABRIKU dospěli k řešení, které podpoří kombinaci společenského, vzdělávacího, kulturního a obchodního centra se zázemím v budově 34 s velkými parkovacími kapacitami v samostatné budově (36) a ve vlastní budově FABRIKY s kancelářskými plochami využitelnými i pro jednu z fakult či specializací zlínské univerzity.

Celková pronajímatelná plocha: 50 696 m2
Kancelářská pronajímatelná plocha: 14 632 m2
Celková obchodní pronajímatelná plocha: 30 130 m2
Sklady: 5 934 m2
Parkování celkem: 1 013 stání

24-25-26 FABRIKA

  kanceláře a univerzita obchodní centrum parkování
1. PP - parking - - 290
1. NP - obch. centrum - 11 200 m 2 -
2. NP - obch. centrum - 8 100 m 2 -
3. NP - obch. centrum - 8 100 m 2 -
4. NP - parking - - 290
5. NP - office 6 888 m 2    
6. NP - office 6 620 m 2    
Mezisoučet 13 508 m 2 27 400 m 2 580 stání

16. budova

podlaží plocha parkování
1. NP (obchody) 1 230 m 2 -
2. NP (obchody) 1 500 m 2 -
3-6. NP (parkování) 4 500 m 2 160
střecha (parkování) 1 500 m 2 40

34. budova

  plocha parkování
1. NP (sklady) 5 934 m 2 -
3. NP (kanceláře) 1 124 m 2 -

36. budova

  plocha parkování
1. PP 1 532 m 2 33
1-4. NP 6 128 m 2 160
5. NP + lávka 1 724 m 2 40
Multifunkční centrum "24-25-26 FABRIKA".
Multifunkční centrum "24-25-26 FABRIKA".
Multifunkční centrum "24-25-26 FABRIKA".
Multifunkční centrum "24-25-26 FABRIKA".
Multifunkční centrum "24-25-26 FABRIKA".
Multifunkční centrum "24-25-26 FABRIKA".
Multifunkční centrum "24-25-26 FABRIKA".

zpět